Π. Κρίκης: "Τα οκτώ πρώτα βήματα για την επόμενη ημέρα στο Επιμελητήριο Αχαΐας"

συνεντευξη τύπου

Τα «Οκτώ Πρώτα Βήματα για το αύριο» που θα γίνουν τις 100 πρώτες ημέρες του Επιμελητηρίου Αχαΐας, παρουσίασε ο επικεφαλής της παράταξης «Επιμελητήριο για όλους» Παναγιώτης Κρίκης, το μεσημέρι της Πέμπτης στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών στην Πάτρα. Ο κ. Κρίκης, απαρίθμησε τα οχτώ βήματα ως εξής:

Σύσταση νομικού γραφείου του Επιμελητηρίου με αντικείμενο τη δωρεάν κάλυψη των σχετικών αναγκών που έχουν τα αδυνατούντα μέλη του Επιμελητηρίου.

Κάλυψη και υποστήριξη από φορολογικής σκοπιάς όσων επαγγελματιών βρίσκονται σε δεινή θέση.

Συγκρότηση 5 Γραμματειών του Επιμελητηρίου Αχαΐας, οι οποίες θα απαρτίζονται από μη εκλεγμένους υποψηφίους και με θεματικούς άξονες:

Το Εμπόριο και τις Εξαγωγές

Τον Τουρισμό

Την Έρευνα και την Καινοτομία

Την Παιδεία και τις Επιστήμες

Τον Πρωτογενή Τομέα

Άμεση και συνεχή ενημέρωση όλων ανεξαιρέτως των μελών του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε εκθέσεις για το σύνολο των κλάδων και όχι επιλεκτικά για μερικούς μόνο.

Κατάργηση των θέσεων εμμίσθων Συμβούλων στο Επιμελητήριο Αχαΐας.

Ανάθεση στα όργανα του Επιμελητηρίου της διοίκησης (διευθυντής, προϊστάμενοι, υπάλληλοι)

Στενή και αποδοτική συνεργασία με όλους τους θεσμικούς και πολιτικούς φορείς του Νομού Αχαΐας.