Ποιοι εκλέγονται στο συνδυασμό ¨Επιμελητήριο για Όλους"- Τα τελικά ανά τμήμα

Τμήμα Υπηρεσιών

Μαρία Φιλοπούλου
Αντώνης Κουνάβης
Μάριος Δριβίλας

Τμήμα Εμπορίου

Χρήστος Σολωμός
Ανδρέας Σπαλιάρας

Τμήμα Μεταποίησης
Βασίλης Ραυτόπουλος
Ηλίας Λαζανάς