ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

05|04|2021 | 17:54

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας για την Παγκόσμια ημέρα Υγείας

  Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, Νεφρολόγος, Περικλής Δουζδαμπάνης σε δήλωσή του αναφέρει: