Τί ζήτησε ο Κώστας Πελετίδης από το υπουργείο Οικονομικών για το θαλάσσιο μέτωπο - Η επιστολή του δημάρχου Πατρέων

με τα αιτήματα

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε, σήμερα το πρωί, επιστολή προς την Υφυπουργό Οικονομικών κυρία Αικατερίνη Παπανάτσιου, την οποία κοινοποιεί και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, για την απόδοση του παραλιακού μετώπου στον λαό της Πάτρας.

Στην επιστολή αναφέρει:

 

 Η απόδοση του παραλιακού μετώπου στο λαό της πόλης μας αποτελεί διαχρονική απαίτηση, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πιεστικές λαϊκές ανάγκες σε  αναψυχή,  ξεκούραση,  αθλητισμό ,  πολιτισμό , ανάσα ζωής για την περιοχή της Πάτρας .

Με γνώμονα αυτές τις ανάγκες, προχωρήσαμε σταθερά και χωρίς αναμονή  ως δημοτική αρχή  στην εν τοις πράγμασι υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων και έργων , όπως είναι  το νότιο πάρκο,  διεκδικώντας παράλληλα από την πολιτεία  την οριστική απόδοση του παραλιακού μετώπου, βούληση που   εκφράστηκε μέσα από τις αποφάσεις του δημοτικού μας συμβουλίου ( 140/2015, 450/2015, 460/2016, 627/2016) . Η δημοτική αρχή, από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της πήρε σειρά από πρωτοβουλίες ώστε να στηριχθεί  το αίτημα του πατραϊκού λαού. Δεν αρκεστήκαμε  σε υπομνήματα, συναντήσεις με κυβερνητικούς παράγοντες  και την ‘’δημόσια’’ αλληλογραφία.

Διεκδικήσαμε , με τον λαό της Πάτρας και τους φορείς του, την απόδοση της παραλιακής ζώνης για να καλυφθούν οι λαϊκές ανάγκες στην αναψυχή, την άθληση δίπλα στη θάλασσα αφού είμαστε μια πόλη που «βλέπει» στη θάλασσα.

Με το λαϊκό κίνημα της πόλης μας στο  πλευρό μας  αντιμετωπίσαμε διώξεις, προσπάθεια διαφόρων κρατικών οργάνων ακυρώσεις αποφάσεων του δημοτικού μας συμβουλίου, σειρά από υπηρεσιακές γνωμοδοτήσεις υπουργείων που αρνούνταν την ουσία  και αυτής της σύμβασης προσωρινής παραχώρησης, την  αυτονόητη κατοχύρωση δηλαδή ότι το παραλιακό μέτωπο ανήκει στο λαό της πόλης μας και όχι στο ΤΑΙΠΕΔ – το λεγόμενο υπερταμείο « αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας» ,  φιλέτο- βορά των  επιχειρηματικών – κατασκευαστικών  ομίλων.

Είναι όμως καθαρό για την δημοτική αρχή και το λαό της Πάτρας  ότι δεν  αρκεί η παραχώρηση, ακόμα και ο δημόσιος χαρακτήρας της παραλιακής ζώνης, για να διασφαλιστεί ότι το παραλιακό μέτωπο  θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του πατραϊκού λαού. Είναι αναγκαία  η αγωνιστική  επαγρύπνηση όλων μας ώστε να αποτραπεί εν τοις πράγμασι στα επιχειρηματικά συμφέροντα να εκμεταλλευτούν την παραλιακή ζώνη. Το ζήτημα της άμεσης παραχώρησης είναι το πρώτο  βήμα που  θα πρέπει να συνοδεύεται με σειρά από  αναγκαίες προϋποθέσεις, όπως είναι  ο κοινωφελής  χαρακτήρας  της παραχώρησης, η σαφής οριοθέτηση της παραλιακής γραμμής, η πρόνοια για την δημόσια χρηματοδότηση των αναγκαίων κοινωφελών  έργων παρέμβασης  . Σε κάθε περίπτωση τον τελικό λόγο τον  έχει ο λαός της Πάτρας και το κίνημά του, που θα πρέπει να υπερασπιστεί το χώρο με τη δράση του και με τη διεκδίκηση του, ώστε  να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος ξεκούρασης, αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού χωρίς καμία οικονομική την επιβάρυνση του λαού της περιοχής και χωρίς τον κίνδυνο  της εμπορευματοποίησης του.

Στην πράξη η λαϊκή επαγρύπνηση, κινητοποίηση και παρέμβαση θα είναι αυτή που θα αποτρέψει τις αντιλαϊκές επιδιώξεις Ε.Ε., μνημονίων, κεφαλαίου, κυβερνήσεων , ώστε μια τέτοια μεγάλη ανάσα για την πόλη μας να υπηρετήσει , σήμερα και αύριο, τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού μας.

Στο δρόμο για την τυπική κατοχύρωση της οριστικής παραχώρησης κρίναμε με την υπ’ αριθμ. 627/2016 απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου, ότι η από 9/8/2016 πρόταση της κυβέρνησης, μέσω του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  κινείται σε θετική κατεύθυνση .

Με τα υπ’αριθμ.4912/145741/17-11-2017 και 28/1486/5-1-2018 έγγραφα μας , σας ενημερώσαμε ότι το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης που προτείνατε  δε διασφαλίζει την απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου και τη δέσμευση της Κυβέρνησης για την παραχώρηση της παραλιακής ζώνης. Πρόκειται για πρόταση που  δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη πρωτοβουλία και  συνδρομή σε επίπεδο αδειοδοτήσεων και  χρηματοδότησης των έργων ανάπλασης. Ταυτόχρονα περιλαμβάνει όρους επαχθείς για το Δήμο όπως για παράδειγμα: «…το Δημόσιο απαλλάσσεται τελείως και για οποιαδήποτε ανεξαίρετα αίτια της υποχρέωσης βελτίωσης την ακινήτων …», «…το Δημόσιο δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των ακινήτων ..», «…οι δαπάνες βελτίωσης (…) που θα γίνουν από το Δήμο Πατρέων παραμένουν επ’ ωφελεία των ακινήτων και του Δημοσίου και δε δύναται να απαιτηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση αυτοδίκαιης ανάκληση ή καταγγελίας της παραχώρησης» .

Η παραχώρηση πρέπει να γίνει κατά τρόπο καθαρό, ώστε να μην υπάρχουν νομικές εκκρεμότητες και κάθε είδους ασάφειες. Να είναι καθορισμένα τα εδαφικά τμήματα, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις να υφίστανται νόμιμα. Σύμφωνα πάντα και με τις σχετικές αποφάσεις του δημοτικού μας συμβουλίου στον εν λόγω χώρο θα διαμορφωθεί ένα αστικό παραλιακό μέτωπο προς όφελος του πατραϊκού λαού και υπέρ του κοινού συμφέροντος  εντός του οποίου θα διατηρηθούν ή θα δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι, πάρκα, χώροι στάθμευσης, περιπάτου και αναψυχής ,  μαρίνα μετά των εγκαταστάσεων και των τεχνικών της έργων και λοιπές κτιριακές και εδαφικές εγκαταστάσεις για κοινωφελείς, πολιτιστικές, μορφωτικές και αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις .

 

Ενόψει της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών από μέρους σας , με τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης που χρειάζεται να γίνει  , από τη μεριά μας επισημαίνουμε τα εξής κάτωθι σημεία που χρειάζονται διασφάλιση:

Πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ο κοινωφελής σκοπός και χαρακτήρας  της παραχώρησης, η διάρκεια αυτής, το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης που θα ασκεί ο Δήμος μας στα πλαίσια όλου του φάσματος των αρμοδιοτήτων του ,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  που διέπει τους ΟΤΑ και πρωτίστως όσον αφορά πρωτοβουλίες αξιοποίησης της παραχωρούμενης έκτασης μετά των επ’ αυτής υποδομών  προς όφελος του πατραϊκού λαού, με βάση τον κοινωφελή χαρακτήρα της και υπέρ του κοινού συμφέροντος. Στον εν λόγω χώρο πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα μπορεί να διαμορφωθεί ένα αστικό παραλιακό μέτωπο προς όφελος του πατραϊκού λαού εντός του οποίου θα υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, πάρκα, χώροι στάθμευσης, περιπάτου, αναψυχής, μαρίνα, εγκαταστάσεις για κοινωφελείς, πολιτιστικές, μορφωτικές και αθλητικές δραστηριότητες.
Να νομιμοποιούνται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης , τα τεχνικά έργα και κτηριακές εγκαταστάσεις επί των παραχωρούμενων εδαφικών χώρων προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της παραχώρησης, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Να παραχωρηθούν δηλαδή χωρίς νομικά  ελαττώματα, όπως για παράδειγμα κωλύματα που απορρέουν από την  χρήση γης όταν αυτά  αναγέρθηκαν   .
Δεδομένου του κοινόχρηστου, κοινωφελούς και περιβαλλοντικού χαρακτήρα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν από το δήμο η δαπάνη για την εκπόνηση των πάσης φύσεως μελετών, τη λήψη των αδειών και την εκτέλεση των εργασιών από το Δήμο Πατρέων προς εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης να προβλέπεται η πρόνοια  χρηματοδότησης τους , με τη δέουσα προτεραιότητα,  από κεντρικούς δημόσιους πόρους (πχ ΠΔΕ, ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδας, ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επί των παραχωρούμενων εδαφικών τμημάτων η γραμμή αιγιαλού και παραλίας να οριοθετείται στο ύψος των ήδη υφιστάμενων και διαμορφωμένων από τον ΟΛΠΑ Α.Ε. λιμενικών κρηπιδωμάτων , προβλητών, μόλων και χερσαίων λιμενικών έργων (προσχώσεων) που έχουν κατασκευαστεί και διαμορφωθεί ως εκ τούτου στον παραχωρούμενο χώρο θα ισχύσουν οι προβλέψεις του Γ.Π.Σ..
Να εκχωρούνται στο Δήμο Πατρέων όλα τα ενοχικής φύσεως δικαιώματα, αξιώσεις που απορρέουν από τις υπογραφείσες συμβάσεις παραχώρησης της χρήσεως ή εκμισθώσεως κτιρίων, χώρων, καταστημάτων , γηπέδων και εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στα παραχωρούμενα εδαφικά τμήματα και είχαν συναφθεί μεταξύ του ΟΛΠΑ Α.Ε. και τρίτων.
Να διασφαλίζεται η λειτουργία της Μαρίνας.
Να παύσει οριστικά κάθε  εκκρεμής διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και κάθε εκκρεμής ποινική δίωξη .

 

Κυρία Υπουργέ,

 

Περιμένουμε τις αμέσως επόμενες μέρες την απάντησή σας, με δεδομένο τον προγραμματισμό Δημοτικού Συμβουλίου με το θέμα αυτό.