Πάτρα: Τρεις δημοτικές παρατάξεις ενώνουν δυνάμεις για την ανακύκλωση

εκδηλωση Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου

«Πράσινα σημεία» - Ανακύκλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017, και ώρα 7.30 μ.μ., στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας  (Τρ. Ναυάρχων 40).

Ομιλητές: Δημήτρης Πολιτόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

Ευθυμιάτου Χριστίνα, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

                          Και εκπρόσωποι των τριών δημοτικών παρατάξεων

 

     ΡΑΠ-Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη

                                         Τώρα για την Πάτρα

                                                                         Αγωνιζόμενοι Πολίτες