Αχαΐα: Ολες οι αλλαγές σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία - Συγχωνεύσεις - Πίνακας

αναλυτικα

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση των υπουργών Παιδείας-Θρησκευμάτων και Οικονομικών , σχετικά με την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό , συγχώνευση ή και κατάργηση σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα για την Αχαϊα, θα γίνουν οι εξής αλλαγές:

Προάγονται:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

31 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΕΪΚΩΝ 9060221 9 12

32 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 9060265 4 6

33 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 9060182 14 15

34 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 9060183 13 14

35 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 9060185 6 7

36 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 9060168 13 14

37 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ 9060365 8 9

38 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 9060207 10 11

39 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΩΣΤΗΣ
ΠΑΛΑΜΑΣ 9060236 11 12

40 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060517 13 14

41 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060518 8 9

42 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060549 8 9

43 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060383 14 15

44 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 9060349 5 6

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

20 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ 9060467 2 3

21 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΝΔΗΛΑΣ 9060559 1 2

22 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060487 2 3

Υποβιβάζονται:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

29 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060305 8 7

30 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060306 8 7

31 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 9060024 12 10

32 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060304 11 9

33 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 9060013 7 6

34 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 9060444 10 9

35 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΗΣ 9060028 7 6

36 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΥΘΟΥ 9060055 9 8

37 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 9060430 2 1

38 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 9060197 2 1

39 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΟΣ 9060115 2 1

40 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 9060310 11 10

41 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 9060153 8 7

42 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060243 8 7

43 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060155 8 7

44 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Γ. ΓΛΑΡΑΚΗΣ 9060321 11 10

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

10 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 9060386 2 1

11 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060301 3 2

Συγχωνεύονται:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑΣ 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΝΤΗ – ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΨΑ 9060070 / 1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΣΑΚΩΝ 9060116

ΣΕ 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ