Πάτρα: Προβολή κινηματογραφικής ταινίας στο Γαλλικό Ινστίτουτο

Προβολή ταινίας στο Γαλλικο Ινστιτούτο Πατρών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Μαϊου στις 8μμ., παρουσία και του σκηνοθέτη.