Εκστρατεία βοήθειας για τα αδέσποτα από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ και ζητούν βοήθεια

Εκστρατεία για τα αδέσποτα της περιοχής του Πανεπιστημίου Πατρών, ξεκίνησαν οι φοιτητές.

Μάλιστα στο χώρο του Πανεπιστημίου έχουν αναρτήσει σχετικές ανακοινώσεις και ενημερώσεις, έτσι ώστε όποιος μπορεί να βοηθήσει.