Πως θα ήταν ο Δημος και η Περιφέρεια αν ίσχυε η απλή αναλογική στις προηγούμενες εκλογές

του Δημήτρη Αβραμίδη

«Το σύνολο των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (το ίδιο
ισχύει και για τα Περιφερειακά Συμβούλια) καταμένεται
στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές
ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που
έλαβαν στον α’ γύρο».

Αυτά προβλέπει το άρθρο 17 παρ. 1 του νομοσχεδίου για
την αυτοδιοίκηση που παραδόθηκε για διαβούλευση από
τον αρμόδιο υπουργό Π. Σκουρλέτη.
Είναι η απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση και για να δούμε
τώρα τι θα συνέβαινε αν αυτό το σύστημα εφαρμόζονταν
στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, στο Δήμο
Πατρέων και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Δήμος Πατρέων
Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου με απλή αναλογική
Έγκυρα α’ γύρου: 99.269 ψήφοι
Έδρες: 49
Εκλογικό μέτρο: 2.026
Πελετίδης: 24.880 ψήφοι - 25,ο6% - 12 έδρες (29)*
Χριστόπουλος: 23.761 ψηφοι - 23,94% - 12 έδρες (7)
Σπαρτινός: 15.294 ψήφοι - 15,41% - 8 έδρες (4)
Δημαράς: 10.469 ψήφοι – 10,55% - 5 έδρες (3)
Παναγιωτόπουλος: 6.047 ψήφοι – 6,09% - 3 έδρες (1)
Οικονομόπουλος: 5.779 ψήφοι – 5,82% - 3 έδρες (1)
Πατούχας 2.889: ψήφοι – 2,91% - 1 έδρα (1)
Τζανάκος 2.699: ψήφοι – 2,72% - 1 έδρα (1)
Σαμούρη: 2.385 ψήφοι – 2,40% - 1 έδρα (1)
Ντρίνιας: 2.223 ψήφοι – 2,24% - 1 έδρα (1)
Τζουραμάνης: 1.876 ψήφοι – 1,89% - 1 έδρα (-)
Ζάγκλα: 968 ψήφοι – 0,98% - 1 έδρα (-)

*Σε παρένθεση οι έδρες όπως είναι σήμερα και προέκυψαν
από το προηγούμενο εκλογικό σύστημα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σύνθεση Περιφερειακού Συμβουλίου με απλή αναλογική
Έγκυρα α’ γύρου: 400.969
Έδρες: 51
Εκλογικό μέτρο: 7.863
Κατσιφάρας: 92.462 ψήφοι – 23,06% - 12 έδρες (31)*
Κατσανιώτης: 79.610 ψήφοι – 19,85% - 10 έδρες (5)
Χατζηλάμπρου: 67.406 ψήφοι – 16,81% - 9 έδρες (4)
Σιώκος: 50.862 ψήφοι – 12,62% - 6 έδρες (3)
Καραθανασόπουλος: 35.284 ψήφοι – 8,80% - 4 έδρες (2)
Ρήγας: 31.338 ψήφοι – 7,82% - 3 έδρες (2)
Ζαφειρόπουλος: 13.069 ψήφοι – 3,26% - 2 έδρες (1)
Λαλιώτης: 11.794 ψήφοι – 2,94% - 2 έδρες (1)
Κανέλλης: 10.957 ψήφοι – 2,73% - 2 έδρες (1)
Δεσύλλας: 8.187 ψήφοι – 2,04% - 1 έδρα (1)
*Σε παρένθεση οι έδρες όπως κατανεμήθηκαν και
προέκυψαν από το προηγούμενο εκλογικό σύστημα.
Οι διαφορές είναι συγκλονιστικές. Η παράταξη Κατσιφάρα
αντί για 31 συμβούλους και απόλυτη πλειοψηφία θα
εξέλεγε μόλις 12 συμβούλους ενώ η παράταξη Πελετίδη αντί
για 29 συμβούλους και επίσης απόλυτη πλειψηφία θα
εξέλεγε μόνο 12 δημοτικούς συμβούλους. Είναι δε προφανές
ότι τόσο ο Πελετίδης όσο και ο Κατσιφάρας θα έπρεπε να
αναζητήσουν ευρείες συναινέσεις και συνεργασίες
προκειμένου να σχηματίσουν τη περιφερειακή και τη
δημοτική αρχή.
Όμως και γι’ αυτό πρόβλεψε ο νομοθέτης Σκουρλέτης. Δίνει
στους δημάρχους και στους περιφερειάρχες τη δυνατότητα
να ορίζουν αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες από όλες
τις παρατάξεις των συμβουλίων και όχι μόνο από την
παράταξη της πλειοψηφίας όπως συμβαίνει σήμερα. Κι έτσι

ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης θα μπορούν να
διεμβολίζουν, έως διάλυσης, τις παρατάξεις της
αντιπολίτευσης δίνοντας θέσεις αντιδημάρχων και
αντιπεριφερειαρχών ή άλλων έμμισθων οφιτσίων σε
συμβούλους της αντιπολίτευσης ενώ δεν θα λείπουν και οι
αντιπολιτευόμενοι που θα αναζητούν από μόνοι τους τη
συναλλαγή.
Το καλό σενάριο είναι να προκύψουν ευρύτερες συγκλίσεις
και συνεννοήσεις. Το κακό σενάριο είναι να προκύψουν
τρισάθλιες και διαλυτικές συναλλαγές. Δεν ξέρω τι από τα
δύο θα συμβεί. Ελπίζω στην πρώτη εκδοχή και φοβάμαι
βασίμως τη δεύτερη.