Αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του εμπορίου

του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ, ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

Επιδείνωση παρουσίασε τον Οκτώβριο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, καθώς ανακόπηκε η ανοδική πορεία του σχετικού δείκτη του ΙΟΒΕ, ο οποίος υποχώρησε στις 98,3 μονάδες από 100,6 τον Σεπτέμβριο. Με εξαίρεση ορισμένους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, σημειώνεται επιδείνωση προσδοκιών σε όλους τους τομείς και οριακά στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος αναφέρεται ότι μετά το ιδιαίτερα δυναμικό, όπως συνήθως,  τρίτο τρίμηνο του έτους -που περιλαμβάνει και την τουριστική περίοδο -μετριάζονται οι εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας.

Τα στοιχεία αυτά  αναδεικνύουν  περισσότερο έντονα από ποτέ, την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης. Είναι απαραίτητο να ξεφύγουμε από τις λογικές που «πνίγουν» το επιχειρείν και περιορίζουν τις προοπτικές της αγοράς. Οφείλουμε επειγόντως – και αυτό πρέπει να προκύψει μέσα από εθνική συνεννόηση – να καταρτίσουμε το αναπτυξιακό σχέδιο της πατρίδας μας και να καταλήξουμε, επί της ουσίας, σε ένα κοινό αποδεκτό οδικό χάρτη που θα δεσμεύει και τις μελλοντικές κυβερνήσεις. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης διαβούλευσης στη δημόσια σφαίρα ή και του κοινωνικού διαλόγου, τον οποίο εξακολουθούμε να θεωρούμε ως ένα από τα θεμέλια της σύγχρονης δημοκρατικής πολιτικής.

Το εμπόριο πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων. Οι προοπτικές του τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου, κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Η Ελλάδα πληροί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να μετατραπεί σε βασικό διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να καταστεί η κύρια πύλη εισόδου εμπορευμάτων από την ανατολή προς την κεντρική και Δυτική Ευρώπη και φυσικά, προς όλες τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος υποδομών, μεταφορών και υπηρεσιών logistics. Είναι ενδεικτικό ότι ο εφοδιαστικός κλάδος συμβάλλει κατά 10,8% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας και εκεί παρατηρείται πλέον η μεγαλύτερη επενδυτική κινητικότητα. Ένα πεδίο που παρέχει ευκαιρίες για το ελληνικό εμπόριο είναι η ψηφιακή οικονομία. Η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και η λειτουργία της ψηφιακής αγοράς έχει κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν για να έλθουν τα αναμενόμενα οφέλη. Για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η  εκπαίδευση των στελεχών του εμπορίου αλλά και των νέων ανέργων στις ψηφιακές πρακτικές.

Επίσης η υιοθέτηση της εξωδικαστικής διαδικασίας θα φανεί χρήσιμη στην αντιμετώπιση των  καταναλωτικών διαφορών. Τα οφέλη θα είναι σημαντικά τόσο για τους καταναλωτές, οι οποίοι εξοικονομούν χρόνο και χρήματα σε σχέση με την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, όσο και για τις επιχειρήσεις – προμηθευτές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να διαχειριστούν καλύτερα τις σχέσεις τους με τους καταναλωτές, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την εμπορική φήμη τους στην αγορά, αλλά και να προστατεύσουν το κύρος του κλάδου από τη δυσφήμιση που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τυχόν αθέμιτες πρακτικές από μειοψηφία προμηθευτών. Με την ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, θα ενισχυθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης του καταναλωτή, γεγονός που θα αποτελέσει το θεμέλιο μιας υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς.

Κατά συνέπεια, πρέπει να καταστεί εθνικός στόχος η ενίσχυση του εμπορίου, γιατί παρά τις πιέσεις που δέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας με μερίδιο 17,6% στη συνολική απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία δραστηριότητα που μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμος παράγοντας της ανάκαμψης της οικονομίας μας.

Ως εκ τούτου, προκύπτει ως αναγκαία η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων εργαλείων χρηματοδότησης και η ανάπτυξη νέων, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, μέσα από νέες μεθόδους χρηματοοικονομικής τεχνικής, αλλά και τη μεταφορά τεχνολογίας στις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.