ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

Η προστιθέμενη αξία ενός νέου αναπτυξιακού πρότυπου

Για να καταφέρει η χώρα να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να επανέλθει στην κανονικότητα και να μπορεί να αναχρηματοδοτεί το χρέος της ομαλά από τις αγορές, χρειάζεται ένα νέο αναπτυξια

Συμπράξεις για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας.

Η συμβολή της Ευρώπης στη νέα κανονικότητα

Η "ηθική" και η "δικαιοσύνη" αποτελούσαν τα βασικά διακυβεύματα της περιόδου της οικονομικής κρίσης.

Φορολογικές ελαφρύνσεις και επιχειρηματικότητα

Η χώρας μας, θεωρητικά εξήλθε από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Διαρθρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο Τομέα

Με βάση την  υλοποίηση των προγραμματισμένων διαρθρωτικών αλλαγών στο δημόσιο τομέα, αναμένονται προσαρμογές και στις δαπάνες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Επιστροφή στην κανονικότητα

Μετά την τυπική ολοκλήρωση των μνημονίων, υποτίθεται ότι η χώρα ανακάμπτει. Ωστόσο, τα μνημόνια λήγουν στο ίδιο σημείο απ' όπου ξεκίνησαν. Ίδιες παθογένειες, γνώριμες αδυναμίες.

Προοπτικές ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης οι μικρομεσαίες και ιδίως οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία, στην απασχόληση, αλλά και στην εν γένει αναπτυ

Ενίσχυση της παραγωγικότητας και των επενδύσεων

Η εδραίωση συνθηκών ισχυρής ανάπτυξης απαιτεί τη διαρκή αύξηση της παραγωγικότητας(ΑΕΠ ανά απασχολούμενο).

Αναγκαία η αποκλιμάκωση της ανεργίας

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία, για την σταδιακή πτώση της ανεργίας.

Ανάσχεση της ανεργίας των νέων

Η μεγάλη εθνική πρόκληση για την χώρα είναι η ανάταξη και αναζωογόνηση της εθνικής οικονομίας, μέσα από μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που συμβάλλουν αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό του εθνικ

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ