ΕΝΔΙΣΥ

01|08|2020 | 15:38

Το φθινόπωρο «13η σύνταξη» σε 113.017 δικαιούχους

Μέχρι τον Οκτώβριο θα δοθεί η «13η σύνταξη» σε άλλους 113.017 δικαιούχους που, λόγω αδυναμίας του μηχανογραφικού συστήματος, δεν έλαβαν τη συγκεκριμένη παροχή τον προηγούμενο χρόνο.