Παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Περιμετρική Πατρών

έως τις 30 Σεπτεμβρίου

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις τοπικές και παράπλευρες οδούς της Ευρείας  Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π) για εργασίες επιθεώρησης φορέων κάτω διαβάσεων της Ε.Π.Π».Παράταση της υπ’αριθ. 259/2016 απόφασης Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας.

 «Στην Πάτρα o Αναπλ. Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αστυνομικός Διευθυντής 

1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.

2. Την υπ ́ αριθ. Δ.Ο.Υ./οικ/220 από 15/1/2015 εγκύκλιο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ /Δ-νσης Οδικών

3. Το υπ’αριθ. 65973/16/1566986 από 11/08/2016 έγγραφο Τ.Τ Πατρών Αχαΐας.

4. Το υπ ́ αριθ. 2367 από 10/08/2016 έγγραφο Ε.ΥΔ.Ε.-Κ.Σ.Σ.Υ

5. Το υπ ́ αριθ. 010610 από 05/08/2016 έγγραφο APION KLEOS C.J.V.

6. Την υπ’αριθ.259/2016 απόφαση Δ.Α Αχαΐας.

Στα πλαίσια εργασιών επιθεώρησης φορέων των κάτω διαβάσεων της Ε.Π.Π και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων:

Έχοντας υπόψη

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1ο

Την παράταση ισχύος της υπ’αριθ.259/2016(αριθ. πρωτ. 2501/10/182-α από  5/7/2016 )  απόφασης Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε  αυτή έως 30/9/2016.

Άρθρο 2ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από  τους υπεύθυνους εργασιών.