Τα φροντιστήρια "ΟΡΑΜΑ 18 plus" απαντούν τα θέματα των Πανελλαδικών στο tempo24.gr

Τα φροντιστήρια "ΟΡΑΜΑ 18 plus" απαντούν τα θέματα των Πανελλαδικών στο tempo24.gr

Το tempo24.gr και τα φροντιστήρια ΟΡΑΜΑ/18Plus παίρνουν ενεργά μέρος στη «μάχη» της ενημέρωσης αναφορικά με το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τα φροντιστήρια ΟΡΑΜΑ/18Plus με στόχο να μετριάσουν τη δικαιολογημένη αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους, κάθε ημέρα εξετάσεων χρησιμοποιώντας τους διαδικτυακούς δίαυλους επικοινωνίας του tempo24.gr θα απαντούν, θα λύνουν, θα σχολιάζουν τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και ό,τι συμβαίνει κατά τη διεξαγωγή αυτών. Με την εμπειρία και την εγκυρότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των φροντιστηρίων και τη μιντιακή αξιοπιστία του tempo24.gr οι υποψήφιοι εγκαίρως θα ενημερώνονται για τις λύσεις- απαντήσεις των εξεταζόμενων μαθημάτων. Έτσι, όλες τις ημέρες των εξετάσεων το Tempo24 και τα φροντιστήρια ΟΡΑΜΑ/18Plus θα βρίσκονται στον πυρήνα των Πανελλαδικών Εξετάσεων δίπλα στους μαθητές!