Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα θερμομόνωσης υπόστεγου στο 1ο-9ο ΕΠΑΛ - Αποκλεισμένος ο χώρος, έλεγχοι και σε άλλα σχολεία

Τι λέει ο Δήμος

Κατάρρευση τμήματος θερμομόνωσης υπόστεγου στο 1ο και 9ο ΕΠΑΛ στο Κουκούλι Πατρών σημειώθηκε με το περιστατικό να θορυβεί την εκπαιδευτική κοινότητα. Όπως κάνει λόγο από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή, η κατάρρευση οφείλεται σε έλλειψη τοποθέτησης των κατάλληλων στηρίξεων της θερμοπρόσοψης και ο χώρος εργασιών ήταν αποκλεισμένος και παραμένει αποκλεισμένος με μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην είναι προσβάσιμος από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να μην προκληθεί ατύχημα.

Την ίδια στιγμή όπως λέει ο Δήμος, θα προχωρήσει σε επανελέγχους και δοκιμαστικές τομές σε όλα τα έργα του συγκεκριμένου εργολάβου, ενώ θα προχωρήσει σε ελέγχους και σε άλλα σχολικά συγκροτήματα.

Η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής:

Μετά την κατάρρευση θερμομόνωσης υπόστεγου στο 1ο  και 9ο ΕΠΑΛ στο Κουκούλι, με εντολή της Δημοτικής Αρχής οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν σε μακροσκοπικό έλεγχο και αποδείχθηκε πως η κατάρρευση οφείλεται σε έλλειψη τοποθέτησης των κατάλληλων στηρίξεων της θερμοπρόσοψης. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των υλικών που χρησιμοποιούνται και μακροσκοπικός έλεγχος στα τμήματα που έχει τοποθετηθεί θερμοπρόσοψη, ενώ ο χώρος εργασιών ήταν αποκλεισμένος και παραμένει αποκλεισμένος με μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην είναι προσβάσιμος από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η Δημοτική Αρχή ενημερώνει το λαό της Πάτρας ότι θα προχωρήσει σε  επανελέγχους και δοκιμαστικές τομές σε όλα τα έργα του συγκεκριμένου εργολάβου, καθώς και άμεση ενίσχυση όλων των καλυμμένων με θερμοπρόσοψη τμημάτων. Το υπερσυμβατικό κόστος θα αναλάβει ο ανάδοχος του έργου, που έχει και την κύρια ευθύνη.

Ταυτόχρονα η Δημοτική Αρχή με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα πραγματοποιήσουν ελέγχους, όπου κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εξασφαλιστεί πως όλα τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια στα οποία εκτελούνται εργασίες ενεργειακών αναβαθμίσεων, γίνονται με βάση τους κανόνες που ορίζει η επιστήμη και η τεχνολογία, με πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών.