Δήμος Πατρέων: Εκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

τα θέματα ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Στην Αίθουσα Συσκέψεων του Δημαρχείου - Α΄ όροφος (Μαιζώνος 108), την 20η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για έκτακτη συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 386/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος)

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 388/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος)