Νέα σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων

Η Ο.Ε των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 ανακοινώνει την νέα σύνθεση της
Οργανωτικής Επιτροπής.

Σαραντόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος
Δούρος Θεόδωρος - Αντιπρόεδρος
Κανελλάκης Νικόλαος - Γραμματέας
ΜΕΛΗ
Μαλαμής Κωνσταντίνος
Πάλμου Ουρανία
Καραμπέτσος Γεώργιος
Τσονάκα Αγγελική
Μελισσαροπούλου- Αντύπα Μαρία
Μωραϊτη Ευσταθία
Ροζής Άγγελος
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
Πετρόπουλος Παναγιώτης
Καρπέτας Κωνσταντίνος
Ηρακλής Κελλάς
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου Δήμητρα
Γρηγόρης Ηλίας