Πούλαγε τσιπούρες... παράνομα

συλλήψεις στον πειραιά

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βραδινές ώρες χθες, από στελέχη του Γραφείου Αλιείας, του Β' Λιμενικού Τμήματος Κερατσινίου και του Δ' Λιμενικού Τμήματος Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά βεβαιώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις:
-τέσσερις (04) αγορανομικές παραβάσεις κατά εταιρείας, διότι στα δελτία αποστολής δεν αναγραφόταν η επιστημονική – εμπορική ονομασία των αλιευμάτων
-μία (01) αλιευτική παράβαση κατά ιχθυοπαραγωγού, διότι είχε προβεί στην αλιεία και εν συνεχεία στην εμπορία-πώληση επτά κιλών (7kg) του είδους τσιπούρα (sparus aurata) υπολειπομένων διαστάσεων 17-18εκ, αντί του προβλεπόμενου μεγέθους των 20εκ. Τα ως άνω αλιεύματα κατασχέθηκαν και πρόκειται να παραδοθούν σε ευαγή ιδρύματα.
-μία (01) αγορανομική παράβαση κατά ιχθυοπαραγωγού, διότι η σήμανση επί του κιβωτίου ανέγραφε ότι περιείχε αλίευμα του είδους σαργός, ενώ περιείχε το είδος τσιπούρα.