Πάτρα: Συνεδριάζει σήμερα,η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) σήμερα 17η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 

1- Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
2- Έγκριση 2ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)
3- Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου και κατακύρωση της προμήθειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Πατρέων», συνολικού προϋπολογισμού 69.209,31 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
4- Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου για την Ψηφιοποίηση Συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
5- Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
6- Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχναιίκων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
7- Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο ομβρίων και κατασκευή οδού Καποδίστρια στο Κ. Καστρίτσι» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
8- Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή), για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (2016)», με προϋπολογισμό μελέτης: 1.016.800,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
9- Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή), για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Αγγέλων και Αγ. Μηνά», με προϋπολογισμό μελέτης: 119.040,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
10- Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Μετατροπή Εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο», με προϋπολογισμό μελέτης: 7.900.000,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
11- Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή), για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Πυρασφάλεια Μεγάρου Λόγου και Τέχνης», με προϋπολογισμό μελέτης: 236.840,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
12- Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 13/2018 μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της αριθ. 13/2018 διακήρυξης και έγκριση δαπάνης ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 74.398,76 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων» – C.P.V.: 30125110-5 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
13- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωση ποσού 399,00 €, για εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής από την παγία της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα(εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
14- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.078,00 €, για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων της 1/2002 πράξης εφαρμογής (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου -Αρμ. Δ/ντρια)
15- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού συνολικού ποσού 14.420,00 €, για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων της 4/1997 πράξης εφαρμογής (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου -Αρμ. Δ/ντρια)
16- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού συνολικού ποσού 3.000,00 €, για αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων της 4/1997 πράξης εφαρμογής (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου -Αρμ. Δ/ντρια)
17- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 829,01 €, για την πληρωμή των κοινοχρήστων, μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου 2018, για το κληροδότημα Αργυροπούλου, ακινήτου στην Αθήνα, επί της οδού Λέκκα 23-25 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου -Αρμ. Δ/ντρια)
18- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 €, για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, μηνός Αυγούστου 2018 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
19- Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 174,83 €, για την επιστροφή του ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στον κ. Κούντα Γεώργιο του Ιωάννη (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου -Αρμ. Δ/ντρια)
20- Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠΕ προπληρωμής 446-Β209/2018 (αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 166/27-02-2018 και 371/15-5-2018) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
21- Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στην υπάλληλο του Τμήματος Άθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, Παρασκευοπούλου Λουίζα, ποσού 23.000,00 €, για τη διοργάνωση Ημιμαραθωνίου δρόμου Φ. Τσιμιγκάτος (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
22- Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων για την επισκευή όψεων δημοτικών και σχολικών κτιρίων» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και β) πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά των άρθρων 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ