Αλλάζει ο χάρτης της εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα - Ποια Δημοτικά και Νηπιαγωγεία καταργούνται ή συγχνεύονται - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Δείτε πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολειων για την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά στη Δυτική Ελλάδα.

Προάγονται από το σχολικό έτος 2018- 2019 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

gjjxyjaxzr5b05bcf5d30b1.jpg

cogfunhjuu5b05bd57413a0.jpg

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

tyhxrnwccc5b05bde9941b3.jpg

 

Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2018-2019 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

11111.jpg

222.jpg

333.jpg

4444.jpg

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

5555.jpg

Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2018-2019 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

6666.jpg

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

7777.jpg