Πάτρα: Στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας η αποκατάσταση του Πειραματικού σχολείου του Πανεπιστημίου

εγκριθηκε από την εκτελεστική επιτροπή

Στην Εκτελεστική Επιτροπή επίσης εγκρίθηκε το έργο που αφορά «Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών».

Όπως είχε δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, η Περιφέρεια εισηγείται την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση από το δικό της πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.