Πάτρα: Ξεκινά έργα ο Δήμος - Φτιάχνει δρόμους και παιδικές χαρές - Δείτε αναλυτικά

στο ανατολικό διαμέρισμα

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πατρέων, συζητήθηκε και εγκρίθηκε μια σειρά από έργα.

Μεταξύ αυτών:
Η μελέτη του έργου ανακατασκευής δρόμων και τεχνικών έργων
στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού
1.800.000 ευρώ. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην ανακατασκευή
και συντήρησης τμημάτων οδών και κεντρικών αρτηριών του
Ανατολικού Τομέα, ανάλογα με τις προτεραιότητες που έχουν δοθεί από
το Τοπικό Συμβούλιο και την Υπηρεσία, οι οποίες μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώματα, κ.λπ.),
εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών (υπόβαση, βάση,
ασφαλτοτάπητας) και τα συνοδά μικρά τεχνικά έργα όπου απαιτείται
(ρείθρα, πεζοδρόμια, φρεάτια).
Αποφασίστηκε επίσης η προμήθεια εξοπλισμού 42 παιδικών χαρών,
για το 2018, προϋπολογισμού δαπάνης 496.341 ευρώ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης, την υποβολή πρότασης
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών και
Ψηφιοποίηση Συλλογών», στο πλαίσιο του προγράμματος Β.Α.Α.
(Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη), συνολικής δαπάνης 200.000 ευρώ.
Τέλος έκανε αποδεκτό το αίτημα του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών
για ενίσχυσή του με το ποσό των 1.000 ευρώ προκειμένου να
αντεπεξέλθει ο Όμιλος στις απαιτήσεις των εκδηλώσεων που
διοργανώνει σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων για τον 41 ο
Ποδηλατικό γύρο «ΘΥΣΙΑΣ» (Καλάβρυτα – Πάτρα), το διήμερο 24 και
25 Μαρτίου.