Ικελος: Το Σωματείο που προσφέρει απλόχερα βοήθεια - Ιδρύθηκε λόγω κρίσης

στο πλευρό των αδυναμων

Το Σωματειο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόληψης και προαγωγής υπηρεσιών υγείας με διακριτικό τίτλο ΙΚΕΛΟΣ , ιδρύθηκε το 2014 και έχει έδρα τη Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Γεννήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων, που στόχος της είναι η δημιουργία συνθηκών βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων, βασισμένη σε θεσμικά ανθρώπινα δικαιώματα τόσο από το ελληνικό όσο και από το διεθνές δίκαιο, μέσω της ανιδιοτέλούς προσφοράς και ως πρωταρχικό μέλημά τους έχουν την ανάδειξη της προσωπικής αξίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από τη συλλογική και οργανωμένη προσπάθεια. Το όραμα του ΙΚΕΛΟΥ είναι μία κοινωνία η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες τις ανάγκες του ατόμου, εμπνέει στους ανθρώπους αξίες ,οράματα,ιδανικά και την πίστη σε αυτά, μεταδίδει τις γνώσεις που κατέχει,προτείνοντας λύσεις στα προβλήματά τους, καταπολεμώντας με κάθεμέσο τον κοινωνικό ρατσισμό και αποκλεισμό.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ:
Προαγωγή και Πρόληψη υγείας παιδιών και ενηλίκων, με ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της ψυχικής υγείας, τον αυτισμό,την εξάρτηση σε ναρκωτικές ουσίες, τη φροντίδα αδύναμων και ηλικιωμένων.
Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και φορέων δημοσίου ή ιδιωτικου χαρακτήρα αναφορικά με τη σημασία της υγείας καθώς και η εκτέλεση προγραμμάτων πρόληψης-αγωγής υγείας, προνοιακής μέριμνας και κοινωνικής αντίληψης.
Την παροχή σε ομάδες και άτομα οργανωμένων υπηρεσιών που να τείνουν στη διάγνωση κσι θεραπευτική αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, ψυχικών διαταραχών, αυτισμού, εξάρτησης σε ουσίες κλπ.
Οργάνωση ειδικών μονάδων που θα ειδικεύονται σε α) ατην εξυπηρετηση σύγχρονων αναγκών για την αντιμετώπιση ψυχικών ή σωματικών προβλημάτων υγείας ανηλίκων ή ενηλίκων β) στην πρόληψη και βελτίωση συνθηκών διαβίωσης κάθε ηλικίαςοικονομικά ασθενέστερων συνανθρώπων μαςμε κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής, γ) στην εκπαίδευση και απασχόληση ανηλίκων και ενηλίκων με κέντρα-εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και ΑΜΕΑ, δια βιου μάθησης κλπ δ) γενικά στην αμβλυνση των ανισοτήτων που έχουν προκύψει εξαιτίας της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης

Ο ΙΚΕΛΟΣ αποτελείται από εθελοντές ψυχολόγους, Ιατρούς , κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές,οικονομολόγους, δικηγόρους κα. Ο εθελοντισμός ως αξία ανθρωπιστική είναι αγάπη έμπρακτη και εμπεριέχει ιδιαίτερες αξίες , όπως η φιλαλληλία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η ανιδιοτελής προσφορά. Ο εθελοντισμός αποκλείει την έννοια της φιλανθρωπίας με τη στενή έννοια της ελεημοσύνης, του οίκτου και της διαπεδαγώγησης. Στόχος του είναι η κατανόηση και η αντιμετώπιση των σύγχρονων δυσκολιών.