Νέα εποχή στην πιστοποίηση ξένων γλωσσών

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

 Δεν χωρά καμμία αμφιβολία ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η γλωσσομάθεια αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για άτομα, κοινωνίες και οργανώσεις πάσης φύσεως, για ποικίλους λόγους που θα αυξάνονται τα χρόνια που έρχονται. Από την άποψη αυτή, η αγγλική γλώσσα είναι κυρίαρχη, αποτελεί δε και κορυφαίο όχημα επικοινωνίας της ψηφιακής εποχής. Η εκμάθηση της αγγλικής δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Εξυπακούεται έτσι και ο ρόλος των πιστοποιήσεων στην αγγλική γλώσσα και η παγκόσμια αναγνώρισή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, εντυπωσιακή είναι η διεθνής ελληνική παρουσία με τον όμιλο PeopleCert, ο οποίος προσφάτως παρουσίασε τις δραστηριότητές του. Όπως τόνισε ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Βύρων Νικολαΐδης, με αιχμή την τεχνολογία αλλά και το πλεονέκτημα της βαρειά βρεταννικής κληρονομιάς, ο όμιλος εφαρμόζει την νέα βρεταννικής προέλευσης πιστοποίηση γλωσσομάθειας LanguageCert International ESOL (αγγλικά για μη αγγλόφωνους).

Η LanguageCert, ως φορέας πιστοποίησης, στοχεύει σε υψηλής ποιότητας πιστοποιήσεις γλωσσικών δεξιοτήτων, προσφέροντας εξετάσεις προσαρμοσμένες στην ταχύτητα της εποχής και τις σύγχρονες ανάγκες εκπαιδευτών και σπουδαστών. Για την διεξαγωγή των εξετάσεων LanguageCert χρησιμοποιούνται προηγμένες, καινοτόμες και ευέλικτες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από τον όμιλο PeopleCert και θα έχουν εφαρμογή στο άμεσο μέλλον σε υπολογιστές, κινητά και τάμπλετ.

Η υπερσύγχρονη τεχνικά υποδομή της PeopleCert δίνει στην LanguageCert ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας την διοργάνωση εξετάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις εκπαιδευτικών οργανισμών και υποψηφίων, σε πολλές πόλεις ανά την Ελλάδα, ανάλογα με την ζήτηση, και σε συχνές ημερομηνίες εξετάσεων. Ειδικότερα, η PeopleCert προσφέρει ορισμένες καινοτομίες που διαφοροποιούν το LanguageCert International ESOL σε σχέση με άλλες πιστοποιήσεις:

*Ξεχωριστές γραπτές εξετάσεις (ενότητες Listening, Reading, Writing) και προφορικές εξετάσεις (ενότητα Speaking) που οδηγούν σε ξεχωριστά πιστοποιητικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν και τις δύο εξετάσεις μαζί ή σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους, κατοχυρώνοντας την πιστοποίηση που πέτυχαν, ανεξαρτήτως αν έχουν επιτύχει στην άλλη.

*Διεξαγωγή κεντρικών εξετάσεων κάθε μήνα στην Αθήνα και 4 φορές τον χρόνο σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Επιπλέον εξετάσεις γίνονται από τα Αναγνωρισμένα Εξεταστικά Κέντρα κατόπιν αιτήματός τους (on-demand), παρέχοντας ευελιξία ως προς τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής.

*Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο.

Ο φορέας αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσικών δεξιοτήτων LanguageCert είναι αναγνωρισμένος από το Office of Qualifications and Examinations Regulation (OfQual), την Ανεξάρτητη Αρχή που ρυθμίζει την ποιότητα των εξετάσεων και των αξιολογήσεων στην Αγγλία. Στην Ελλάδα, τα επίπεδα αξιολόγησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας Β1, Β2, C1 και C2 αναγνωρίζονται πλήρως από το ΑΣΕΠ.

Ας σημειωθεί ότι οι πιστοποιήσεις LanguageCert International ESOL προσφέρονται σε έξι επίπεδα (Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2) και είναι πλήρως εναρμονισμένες με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Common European Framework of Reference –CEFR), συμπεριλαμβάνοντας όλες τις γλωσσικές δεξιότητες –Listening, Reading, Writing (κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή γραπτού λόγου) μέσω της γραπτής εξέτασης, καθώς και Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου) μέσω της προφορικής εξέτασης.