Σταυρογιαννόπουλος Τάσος

Προσχολική αγωγή περιορισμένης ισχύος

Η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής
αποτέλεσε για πολλά χρόνια κεντρικό αίτημα διεκδίκησης του Κλάδου των
εκπαιδευτικών.

Εγγραφή στο RSS - Σταυρογιαννόπουλος Τάσος