Παράταση προθεσμίας για την καταχώρηση αρχικών εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο

Παράταση προθεσμίας για την καταχώρηση αρχικών εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο της Πάτρας ζήτησε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας

Παράταση της προθεσμίας για την καταχώρηση αρχικών εγγραφών στο
Κτηματολογικό Γραφείο της Πάτρας ζήτησε ο Περιφερειάρχης Απόστολος

Εγγραφή στο RSS - Παράταση προθεσμίας για την καταχώρηση αρχικών εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο