Οι εξαγωγές στο επίκεντρο της Διυπουργικής Επιτροπής Εξωστρέφειας

Οι εξαγωγές στο επίκεντρο της Διυπουργικής Επιτροπής Εξωστρέφειας

Εξι δράσεις για την επίτευξη του στοχου τόχος της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για αύξηση των εξαγωγών εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο 50% του ΑΕΠ ως το 2025, αποφασίστηκαν στη Διυπουργι

Εγγραφή στο RSS - Οι εξαγωγές στο επίκεντρο της Διυπουργικής Επιτροπής Εξωστρέφειας