Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών

Στο ΕΣΠΑ η «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών» για το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών» για το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Εγγραφή στο RSS - Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών