Καρναβαλικό χωριό στα παλαιά Σφαγεία

Πάτρα: Καρναβαλικό χωριό στα παλαιά Σφαγεία - Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη για την εκτέλεση του έργου
«διαμόρφωση χώρων παλαιών Σφαγείων σε χώρους δημιουργικής
βιομηχανίας, με ειδίκευση στο Πατρινό Καρναβάλι».

Εγγραφή στο RSS - Καρναβαλικό χωριό στα παλαιά Σφαγεία