αλυσίδα αλληλεγγύης της Κοινο_Τοπίας

Η αλυσίδα αλληλεγγύης της Κοινο_Τοπίας στήριξε το 2017 Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες με 3.400€

Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία www.koinotopia.gr συμμετέχοντας -στο μέτρο των δυνατοτήτων της- στην προσπάθεια υποστήριξης Ε

Εγγραφή στο RSS - αλυσίδα αλληλεγγύης της Κοινο_Τοπίας