Επιμελητήριο Αχαΐας: Ενημερωτική εκδήλωση για το κρασί

30 μαρτίου

Το Επιμελητήριο Αχαΐας σε συνέχεια της δραστηριότητας που έχει επιδείξει αναφορικά με τον κλάδο οίνου και την προώθηση των τοπικών οίνων σε νέες αγορές, καλεί όλους τους οινοπαραγωγούς της Αχαΐας σε ενημερωτική συνάντηση στις 30 Μαρτίου και ώρα 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, Μιχαλακοπούλου 58 στη Πάτρα.
Στην ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύντομος απολογισμός του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΠ ΟΙΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ» που υλοποιήθηκε το 2015 και θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση νέου προγράμματος το 2016 – 2017.

 

Τέλος, στην εκδήλωση θα συμμετέχουν και στελέχη του Enterprise Greece τα οποία θα ενημερώσουν για τις δράσεις που έχουν αναλάβει σχετικά με την προώθηση του Ελληνικού Οίνου.

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη τόσο από ενημερωτικής άποψης όσο και από άποψης συμμετοχής στο μελλοντικό σχεδιασμό του Επιμελητηρίου Αχαΐας σχετικά με τη προώθηση των τοπικών οίνων.