Μνημόσυνα το Σαββατοκύριακο σε Πάτρα & Αχαΐα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

sa15-05-2024-144129_page-0001.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0002.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0003.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0004.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0005.jpg

sa16-05-2024-091738_page-0001_0.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0007.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0008.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0009.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0010.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0011.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0012.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0013.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0014.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0015.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0016.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0017.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0018.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0019.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0020.jpg

sa15-05-2024-144129_page-0021.jpg