Δυτική Ελλάδα: Tα αποτελέσματα απονομής Διαπίστευσης Erasmus+ 2023

Σε ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, αναφέρονται τα εξής:

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα απονομής Διαπίστευσης Erasmus+ 2023 από το ΙΚΥ-Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+) τα οποία μας γεμίζουν υπερηφάνεια. Συνολικά υποβλήθηκαν σε εθνικό επίπεδο 360 αιτήσεις για τον Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης εκ των οποίων διαπίστευση έλαβαν 53 οργανισμοί, ενώ για τον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον οποίο έχουν δυνατότητα συμμετοχής τα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης κατατέθηκαν 96 αιτήσεις εκ των οποίων έλαβαν διαπίστευση 30 οργανισμοί.  

Επισημαίνεται ότι οι διαπιστευμένοι οργανισμοί προκειμένου να λάβουν διαπίστευση συγγράφουν αιτήσεις οι οποίες περνούν από το στάδιο της ποιοτικής αξιολόγησης εξωτερικών αξιολογητών και κατόπιν μοριοδοτούνται επί του περιεχομένου της αίτησης και κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες από τους οποίους οι οργανισμοί με την υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνουν διαπίστευση. Στους διαπιστευμένους οργανισμούς οι οποίοι πληρούν τα πρότυπα ποιότητας Erasmus+ χορηγείται το δικαίωμα για υποβολή ειδικής (απλοποιημένης) αίτησης λήψης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων». Η απονομή της διαπίστευσης Erasmus+ επιβεβαιώνει ότι ο αιτών οργανισμός έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του οργανισμού του. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι σχολικές μονάδες που κρίθηκαν άξιες για την απονομή διαπίστευσης 2023 και τους αξίζουν συγχαρητήρια κατά αξιολογική σειρά είναι :

Για τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης: 

Α) 1ο ΓΕΛ Πάτρας,

Β) 1ο ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας 

Γ) 21ο Γυμνάσιο Πάτρας

Επίσης στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης κρίθηκε άξια για απονομή διαπίστευσης ως Συντονιστικός Φορέας Κοινοπραξιών Μαθησιακής Κινητικότητας η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Για τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης απονομή διαπίστευσης έλαβαν κατά αξιολογική σειρά:

Α) 1ο ΕΠΑΛ Πάτρας

Β) 1ο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου

Γ) 9ο ΕΠΑΛ Πάτρας

Συγχαρητήρια αξίζουν και στον μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και φορέων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας  που έλαβαν υψηλή βαθμολογία και βρίσκονται στον πίνακα επιλαχόντων λόγω περιορισμένου αριθμού απονομής διαπιστεύσεων ανά εθνική μονάδα. 

Υπενθυμίζεται πως αυτή ήταν η τέταρτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για απονομή διαπίστευσης από την έναρξη του προγράμματος Erasmus+ μέχρι σήμερα, και ήδη έχουν λάβει διαπίστευση στις προηγούμενες προσκλήσεις κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά οι σχολικές μονάδες  της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας: 1ο ΕΠΑΛ Λεχαινών, ΓΕΛ Καστριτσίου, Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών, Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, 1ο ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας (Διαπίστευση τομέα VET).   

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας μέσω του θεσμού του Προωθητή και σε στενή συνεργασία με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+-IKY υποστηρίζουν με πολλαπλές δράσεις και τρόπους τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων και δομών αρμοδιότητάς της στους στόχους της συγκεκριμένης δράσης αφού αυτές επικεντρώνονται στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στη σχολική εκπαίδευση μέσω α) της υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και άλλου προσωπικού των σχολείων, β) της προώθησης της χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, γ) της βελτίωσης της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας στα σχολεία, δ) της υποστήριξης της ανταλλαγής και μεταφοράς βέλτιστων πρακτικών στη διδασκαλία και στην ανάπτυξη των σχολείων. 

 

Διαβάστε επίσης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ