ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση για το "ΣΩΤΗΡΙΑ” και “Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ”

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Κατάφωρη αδικία κατά υποψήφιας για θέση Συντονιστή Διευθυντή με την
ειδικότητα της χειρουργικής θώρακα στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος
Αθηνών “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” και το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής “Σισμανόγλειο-Αμαλία
Φλέμινγκ” και αναβίωση του δεξιού κράτους της ΕΡΕ εν έτει 2024»

Η αριστεία ήταν από το 2019 κεντρικός πυλώνας του νεοδεξιού αφηγήματος της Νέας
Δημοκρατίας με το οποίο εξελέγη τόσο τον Ιούλιο του 2019 όσο και τον Ιούνιο του 2023.
Υποτίθεται ότι ως κόμμα και πολιτική παράταξη ήθελε να καλλιεργήσει και να εφαρμόσει την
αντικειμενική επιλογή των κατάλληλων προσώπων στις κατάλληλες θέσεις, ιδίως στον δημόσιο
τομέα. Για τον ιδιωτικό τομέα και για τις διαδικασίες που εφαρμόζει, αν υπάρχουν, προκειμένου
να προσλαμβάνει προσωπικό, δεν κρίθηκε σκόπιμο να γίνει οποιαδήποτε ενημέρωση.
Ο διακαής πόθος και προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης ήταν ο δημόσιος τομέας, στενός
και ευρύτερος, να στελεχώνεται από τους αρίστους, τους αξιότερους και τους ικανότερους, ώστε
να ανέλθει η παραγωγικότητά του, να γίνει αποτελεσματικός και αποδοτικός και να εκτελεί εις το
ακέραιο τις αρμοδιότητές του. Να γίνει, όπως διαλαλούνταν, και ο δημόσιος τομέας ένα πεδίο
αντικειμενικής μεριτοκρατίας, μακριά από κομματικά παιχνίδια, εξυπηρέτηση ημετέρων και
πελατειακές λογικές.
Ωστόσο, η πραγματικότητα καταδεικνύει καθημερινά ότι αυτές οι διαπρύσιες προεκλογικές
διακηρύξεις της Ν.Δ δεν ήταν παρά πομφόλυγες, αερολογίες και νεοδεξιός λαϊκισμός, αυτός
ακριβώς που τόσο βδελύσσεστε και αποστρέφεστε. Αντί για τους άριστους, βλέπουμε
κομματικούς διορισμούς και βόλεμα γαλάζιων «στρατιωτών». Βλέπουμε μια επιμονή στην
παραδοσιακή αντίληψη της ΝΔ για τον δημόσιο τομέα ως λάφυρο, ως ιδιοκτησία του κόμματος
και της κυβέρνησής, ως προνομιακό πεδίο εξυπηρέτησης και εκτέλεσης προεκλογικών
γραμματίων. Ως μικροκομματικό χωράφι για την ανάδειξη και ενθάρρυνση των στελεχών του
μητρώου των «δικών μας παιδιών», των ψηφοφόρων και χορηγών της παράταξης της ΝΔ.
Με άλλα λόγια, αντί για αξιοκρατία η κυβέρνηση της Ν.Δ εφαρμόζει στυγνή ευνοιοκρατία,
βγαλμένη από τα όνειρα του πλέον αισιόδοξου νεποτισμού και κρονισμού. Διότι δεν υπάρχουν
διακρίσεις μεταξύ συγγενών και φίλων. Διορίζονται και ανέρχονται κατά συντριπτική πλειοψηφία
αυτοί.
Η περίπτωση της κυρίας Καλλιόπης Αθανασιάδη είναι η πλέον χαρακτηριστική.
Εν συντομία, το ιστορικό έχει ως εξής: η ανωτέρω ιατρός – χειρουργός θώρακος συμμετείχε
νόμιμα και καθ' όλα παραδεκτά στις προκηρύξεις των γενικών νοσοκομείων «ΣΩΤΗΡΙΑ» και
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» για την πλήρωση δύο θέσεων αντίστοιχα Συντονιστών
Διευθυντών με την ειδικότητα της Χειρουργικής Θώρακα. Κατόπιν ολοκλήρωσης της
διαγωνιστικής διαδικασίας όπως αυτή είχε προβλεφθεί στην υπ' αριθ. Πρωτ. Γ4α/Γ. Π. οικ.

2679Β/21-4-2023 (ΦΕΚ 2679Β) της τότε αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κυρίας Ασημίνας
Γκάγκα, δυνάμει του άρθρου 70 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του ν. 4999/2022, η
ανωτέρω βρέθηκε στην έκτη και τελευταία θέση της τελικής κατάταξης.
Όπως είναι γνωστό, η διαδικασία της προκήρυξης προβλέπει δύο στάδια, πρώτο της υποβολής
και αξιολόγησης των δικαιολογητικών που απαιτεί η προκήρυξη και δεύτερο της δομημένης
συνέντευξης. Η ανωτέρω ήταν πρώτη στον προσωρινό πίνακα κατάταξης του πρώτου σταδίου,
αλλά μετά τη συνέντευξη διολίσθησε, -πώς άραγε;-, στην έκτη και τελευταία θέση. Πρώτος στην
τελική κατάταξη βρέθηκε μετά τη συνέντευξη ο πέμπτος του πρώτου προσωρινού πίνακα, βάσει
δηλαδή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων όπως αυτή προέκυπτε με βαθμολόγηση των
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, δηλαδή 100% αντικειμενικά, έστω και αν επιλέξατε να
θέσετε μέγιστο αριθμό μορίων για κάθε κριτήριο.
Συνήθως και κακώς επιβάλλεται μέγιστος αριθμός μορίων στην προϋπηρεσία, επεκτάθηκε όμως
σε όλα τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, προφανώς για να ελεγχθεί η διαδικασία και να
επιλεχθεί ο αρεστός και ημέτερος μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης και μέσω των
κομματικά διορισμένων Διοικήσεων και Συμβουλίων.
Μια διαδικασία στην οποία δεν προβλέπεται ως έδει πλήρης και ειδική αιτιολόγηση της
βαθμολογίας, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του πρακτικού τόσο από τον/την ενδιαφερόμενο/-
η όσο και από τον φυσικό δικαστή.
Αλλά εκτός αυτών, στη διάρκεια της συνέντευξης η ανωτέρω καταγγέλλει φαλλοκρατικό
εκφοβισμό, απειλές, σεξιστική και απαξιωτική προς το πρόσωπό της συμπεριφορά, υποτίμηση
και εν τέλει πλήρη μεροληψία υπέρ άλλου υποψηφίου.
Επειδή ο δημόσιος τομέας δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης και κανενός κόμματος αλλά
πρέπει να είναι πράγματι κονίστρα αξιοκρατίας, δικαιοσύνης, ισότητας και ίσων ευκαιριών.
Επειδή η έννοια των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου δεν
είναι η στρέβλωση και παραχάραξη του πνεύματος του νόμου, αλλά η εξειδίκευση τεχνικών
ζητημάτων και λοιπών λεπτομερειών που δεν χωράνε στο νομοθετικό κείμενο, το οποίο έχει
ψηφιστεί στην Βουλή των Ελλήνων και απαγορεύεται δια του Συντάγματος να αλλοιώνεται το
πνεύμα του μέσα σε κάποιο γραφείο Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα ή φευ κάποιας ιδιωτικής
συμβουλευτικής εταιρίας.
Επειδή η καταγγέλλουσα ιατρός διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την
κάλυψη των προκηρυχθεισών θέσεων, το αίτημά της είναι δίκαιο και έχει προσφύγει με
αναπομπή κατά του πρακτικού της 4

ης Συνεδρίασης, της 23ης Οκτωβρίου 2023 του Συμβουλίου

Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ αρμοδιότητας 1

ης ΥΠΕ, με το οποίο αποφασίσθηκε η
δημιουργία των ενσωματωμένων πινάκων τελικής βαθμολογίας και πλήρωσης των δύο θέσεων,
με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ειδικότητας Χειρουργικής θώρακος σύμφωνα με τις
προκηρύξεις των Νοσοκομείων ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π..οικ.25991/04.05.2023 απόφαση της αναπληρώτριας
Υπουργού Υγείας.
Επειδή δε νοείται ευνομούμενο κράτος δικαίου στο οποίο να μην ισχύει απαρεγκλίτως η
συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας.
Επειδή η καταγγέλλουσα δέχτηκε απαράδεκτο bullying, mobbing και παρενοχλήθηκε ως
άνθρωπος, ως γυναίκα, ως ιατρός χειρουργός θώρακος και ως προσωπικότητα κατά τη διάρκεια
της δομημένης συνέντευξης.
Επειδή το πρακτικό της συνέντευξης είναι έωλο, αόριστο και αναιτιολόγητο, άρα ανυπόστατο και
ανίσχυρο

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Τι άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να αρθεί η αδικία εις βάρος της
κυρίας Αθανασιάδη;

Αίτηση Κατάθεσης εγγράφων
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε το σώμα καταθέτοντας:
Το πρακτικό της δομημένης συνέντευξης
Την απάντηση του Υπουργείου Υγείας στην αίτηση αναπομπής της καταγγέλλουσας

Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Ηλιόπουλος Όθων

Καραμέρος Γιώργος

Κασιμάτη Νίνα

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μπάρκας Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Πέτρος

Πούλου Παναγιού

Χρηστίδου Ραλλία