Πάτρα: Διόρθωση σε διεύθυνση φαρμακείου

Στην Καρτέλα Εφημεριών της Πάτρας, την 16/02/2024, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
γίνεται διόρθωση στη διεύθυνση του διανυκτερεύοντος φαρμακοποιού,
κυρίου ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως εξής :

ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Σ. ΑΧΑΪΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 61-63 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 61-63 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ