Στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου η Αν/τρια Τομεάρχης Υγείας ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σολωμού

Η Αν/τρια Τομεάρχης Υγείας ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σολωμού  επισκέφθηκε το
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου την Παρασκευή 9.2.2024, συνοδευόμενη από το
Γραμματέα, μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Κορινθίας και τοπικά στελέχη.

Κατά την επίσκεψη συναντήθηκαν με την Διοίκηση του νοσοκομείου, την
Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών, εργαζόμενους και εκπροσώπους του
σωματείου τους και περιηγήθηκαν τους χώρους του νοσοκομείου.

Στις συνομιλίες καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων η
υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό, κυρίως του Τμήματος Επειγόντων
περιστατικών (ΤΕΠ), θέματα υποδομών που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του
νοσοκομείου, η ελλιπής πυρασφάλεια και η ανάγκη κτιριακής-ενεργειακής
αναβάθμισης. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος
οργανογράμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 50% των οργανικών
θέσεων Ιατρών του Νοσοκομείου είναι καλυμμένες, δεν υπάρχει
πνευμονολόγος, στα ΤΕΠ βγαίνουν εφημερίες με έναν (1) γενικό Ιατρό και το
ακτινολογικό είναι σοβαρά υποστελεχωμένο. Μόλις εχθές το ίδρυμα έχασε
έναν ακόμα αναισθησιολόγο για να καλυφθεί το κενό στο Νοσοκομείο Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακού».
Η άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων σε ιατρικό, παραϊατρικό
και διοικητικό προσωπικό είναι κομβικής σημασίας για τη βελτίωση της
λειτουργίας του Νοσοκομείου και του ΤΕΠ, την 24ωρη βάρδια στον αξονικό
τομογράφο, αλλά και τη λειτουργία του μαστογράφου που είναι
παροπλισμένος στην αποθήκη.
Είναι γεγονός πως το Δημόσιο Σύστημα Υγείας έχει μακροχρόνια
προβλήματα και χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις με ορίζοντα σε βάθος
χρόνου και όχι αποσπασματικές, με λύσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και
μετακινήσεις προσωπικού, ιατρικού κυρίως μεταξύ των δομών υγείας, που
αποτελούν εμβαλωματικές και προσωρινές λύσεις.
Η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση, πάγιες πλέον παθογένειες του
ΕΣΥ, πρέπει να εκλείψουν. Το 4,5 % των χρημάτων του ταμείου ανάκαμψης
που κατευθύνονται στην Δημόσια Υγεία είναι εξαιρετικά χαμηλό.
Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς άμεσα μέτρα, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι
επείγουσες ανάγκες του σήμερα και η αποφυγή πιθανής κατάρρευσης του
ΕΣΥ στο μέλλον.
Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
εποχής.

Διαβάστε επίσης