"Καραμανδάνειο": Εθελοντική αιμοδοσία την ημέρα της ... Αγάπης!