Γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών & Mνημόσυνο Εθνομαρτύρων Αρχιερέων

Σε ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών αναφέρονται τα εξής:

Στό πλαίσιο τῶν ἱερῶν Πρωτοκλητείων, πραγματοποιήθηκε, ὃπως κατ’ ἒτος, Γενική Ἱερατική Σύναξη, τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Τό πρωί τῆς 16ης Νοεμβρίου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, στόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνο, ὁ ὁποῖος εὐγενῶς προσεκλήθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, προκειμένου νά ὁμιλήσῃ κατά τήν Σύναξη.

Ἡ Θεία Λειτουργία αὐτή, συνεδέθη κατ’ οἰκονομίαν Θεοῦ μέ τήν κατάταξη στίς δέλτους τῶν Ἁγίων, ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖον, τοῦ Ὁσίου Γερβασίου τῶν Πατρῶν, ἀφοῦ κατά τήν διάρκειά της, ἒφθασε ἀπό τήν Βασιλεύουσα καί τό ἀειλαμπές Φανάριον, ἡ πανευφρόσυνος εἲδηση γιά τόν Ἃγιο Γερβάσιο. Τήν εἲδηση αὐτή ἀνεκοίνωσε στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μέ βαθειά συγκίνηση, ἐνῶ δάκρυα χαρᾶς ἒτρεξαν ἀπό τά μάτια ὃλων.

dsc_3391.jpg

Τήν ἡμέρα αὐτή ἐτελέσθη ἱερό Μνημόσυνο, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ μακαρίᾳ τῆ λήξει γενομένου, μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Πατρῶν Νικοδήμου, ἐπί τῆ ἐπετείῳ τῆς, πρός Κύριον, ἐκδημίας του.

Οἱ ἐργασίες τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως, διεξήχθησαν στόν Παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου προσεφώνησε τόν φιλοξενούμενο Ἱεράρχη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καί ἐξέφρασε καί πάλι τήν χαρά του πρός τό ἱερατικό Σῶμα, τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν, γιά τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ ὡς ἀγίου τιμωμένου, ἀνέκαθεν, ἀκόμη καί ἐν ὃσῳ ζοῦσε, π. Γερβασίου.

dsc_3398.jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τό ἐκκλησιολογικό φρόνημα τοῦ Ἱερέως», τό ὁποῖο μέσα στό πανηγυρικό καί πανευφρόσυνο κλῖμα, ἀφιερώθη στόν Ἁγιο Γερβάσιο καί συνεδέθη μέ τήν μακαρία, κατά Θεόν, βιοτή καί πολιτεία του.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως συνεζητήθησαν καί θέματα διοικητικῆς καί πρακτικῆς φύσεως.

Κατά τήν ἡμέρα αὐτή, ἐγένετο προσκύνημα τῶν Ἱερέων στόν τάφο καί στά ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στά Συχαινά Πατρῶν.

Mνημόσυνο Εθνομαρτύρων Αρχιερέων Πατρών

        Ὀφειλομένη τιμή ἀπέδωσαν οἱ Πατρινοί, Κλῆρος καί Λαός, στούς Ἐθνομάρτυρες Ἀρχιερεῖς τῶν Πατρῶν, Νεόφυτο, Γερμανό τόν Α’ καί Παρθένιο τόν Ε’, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν καί ἐθυσιάστηκαν ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Οἱ προτομές τῶν τριῶν Ἀρχιερέων ἐφιλοτεχνήθησαν μερίμνῃ καί προνοίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου τό 2021, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί προκειμένου νά γίνουν γνωστοί οἱ, ἐν πολλοῖς, ἂγνωστοι αὐτοί Ἱεράρχαι τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν.

 Πρόκειται γιά τόν Νεόφυτο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πρῶτος Ρωμηός Ἀρχιερεύς πού ἐμαρτύρησε μετά τήν ἃλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, σουβλισθείς ἀπό τούς βαρβάρους κατακτητές τό 1466.

Ἀκολούθησε ἡ θυσία τοῦ Γερμανοῦ τοῦ Α', ὁ ὁποῖος ξεσήκωσε τόν Λαό σέ ἐπανάσταση, μετά τήν νικηφόρα ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου, μέ αἲσια ἒκβαση, ἀλλά τό ἑπόμενο ἒτος 1572 οἱ Τοῦρκοι ἐπέστρεψαν, συνέλαβαν τόν Ἱεράρχη καί τόν ἒκοψαν κομμάτι κομμάτι μαζί μέ τούς συνεργάτας του.

dsc_4659.jpg

Ὁ Παρθένιος ὁ Ε' πρωτοστάτησε στά Ὀρλωφικά καί κατ' ἀρχάς εἶχε ἐπιτυχίαν μέ τήν κατάληψη τῶν Καλαβρύτων, ἀλλά στή συνέχεια ἡ Ἐπανάσταση, ὃπως συνέβη τότε γενικώτερα, ἐπνίγη στό αἷμα.

Ὁ Ἱεράρχης ἐξετοπίσθη καί ἀπέθανε ἐξόριστος στή Ρωσία, ἀγωνιζόμενος μέχρι τελευταίας του πνοῆς γιά τά δίκαια καί τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ τιμή ἐγένετο στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2023. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, τήν Κυριακή 19 Νοεμβρίου, ἐ.ἒ. στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, τόν ὁποῖον κατέκλυσαν πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν. Κατά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος προέβη στήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ Γαβριήλ Κωνσταντινίδη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων Τριταίας.

dsc_4721.jpg

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθησαν τά ἱερά Μνημόσυνα τῶν τριῶν Ἐθνομαρτύρων Ἀρχιερέων γιά τούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος ἒκαμε ἰδιαίτερη μνείαν τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης.

Ἐν συνεχείᾳ ἃπαντες μετέβησαν ἐν πομπῇ στόν τόπο ὃπου εὑρίσκονται οἱ προτομές τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν Ἐθνομαρτύρων καί ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὓμνος.

 

Διαβάστε επίσης