Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζας-HDB: Ανάσα ρευστότητας σε χιλιάδες επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας

  Συνολικά 45.000 δάνεια ύψους άνω των 9 δις. ευρώ έχει χορηγήσει μέσα στην τελευταία 4ετία η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) ενισχύοντας κατά κύριο λόγο (75%) πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 άτομα προσωπικό.

Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου -Ηπείρου-Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του 26ου Forum Ανάπτυξης καταδεικνύοντας στον σημαντικό ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία «απειλείται» από την έλλειψη ρευστότητας.

 Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πρόεδρος «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου -Ηπείρου-Ιονίων Νήσων», Πρόεδρος ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε πως «με αυτή την εκδήλωση εγκαινιάζουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου να βοηθήσουμε τα μέλη του Επιμελητηρίου να ενημερωθούν για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που προσφέρει η HDB, η οποία επί της ουσίας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρήσεων και των τραπεζών. Επιδίωξη του Επιμελητηρίου είναι να αναζητά τρόπους και ευέλικτα εργαλεία που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις είτε με επενδυτικά κεφάλαια, είτε με κεφάλαια κίνησης».

Πρώτη εισηγήτρια ήταν η Διευθύντρια Συνεπενδύσεων και Εγγυήσεων Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, Ελένη Κολοφωτιά, η οποία τόνισε πως αποστολή της HDB είναι η διευκόλυνση χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, καλύπτοντας τα κενά της αγοράς, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Στη συνέχεια η κα Κολοφωτιά παρουσίασε αναλυτικά τα χρηματοδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η αναδιάρθρωσή της διαχειρίστηκε είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 4,5 δις, παραδίδοντας με μόχλευση στην αγορά 12,3 δις ευρώ.

 Πρόκειται για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικών Επιχειρήσεων, τα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων, τα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια, τα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης, το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας και το Development Law Financial instrument (DELFi).

Παρουσίασε επίσης την πλατφόρμα Know your Customer που λειτουργεί η HDB από τον περασμένο Ιανουάριο δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλουν άμεσα αίτηση με ταχύτητα και διαφάνεια (ήδη 26.500 επιχειρήσεις έχουν κάνει χρήση της πλατφόρμας). 

Κλείνοντας την εισήγησή της η κα Κολοφωτιά ανακοίνωσε τα πέντε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα είναι διαθέσιμα από το 2024 για την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ με 300 εκατ. ευρώ που στην αγορά θα «μεταφραστούν» σε 1,6 δις. ευρώ.

Τα νέα αυτά Χρηματοδοτικά Μέσα θα χορηγήσουν χορηγήσουν φθηνά:

✓Επενδυτικά Δάνεια για τη ανάπτυξη των ΜμΕ επιχειρήσεων 

✓Κεφάλαια Κίνησης για τη στήριξη του συναλλακτικού κύκλου και των καθημερινών αναγκών τους .

✓Μικροπιστώσεις για την στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

✓Υβριδικά μέσα για την ανάπτυξη των νεοφυών  καινοτόμων επιχειρήσεων 

✓Χρηματοδοτική Πίστωση (Leasing).

 Τέλος η κα Κολοφωτιά ανακοίνωσε πως στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένονται οι πρώτες εγκρίσεις υπαγωγής στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Ακολούθησε η εισήγηση του Διευθυντή Καινοτομίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB Παναγιώτη Παπαγεωργίου, ο οποίος παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να λάβουν δάνειο έως 400.000 ευρώ και στην περίπτωση που έχουν τηρήσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους δείκτες επίτευξης στόχου, τότε συνολικά έχουν κέρδος έως και το 20% με αυτόματη μείωση του κεφαλαίου.

Παράλληλα, ο κ. Παπαγεωργίου παρουσίασε την πλατφόρμα InnoAgora μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικούς μηχανισμούς αναζητώντας επενδυτικά κεφάλαια από τη δύση, αλλά και την Κίνα. Ήδη συμμετέχουν 71 ελληνικές επιχειρήσεις με συνολικό κεφάλαιο 180 εκατ. ευρώ. Επίσης, ενημέρωσε για τη λειτουργία του πρώτου Εθνικού Παρατηρητηρίου ESG για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο οποίο μπορούν να δημιουργήσουν δωρεάν online profile αποκτώντας τη δυνατότητα σε μετρήσεις επίδοσης και απόδοσής τους, παρακολουθώντας με αυτό τον τρόπο την εξέλιξη της προόδου τους. Τέλος, ενημέρωσε και για το Innovation Scorecard, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βασίζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση κυρίως σε ιστορικά εταιρικά στοιχεία και οι καινοτόμες νεοφυείς/νεοσύστατες χωρίς ιστορικότητα και θετικό EBITDA δεν βρίσκουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η εναλλακτική σκοροκάρτα που υιοθετεί forward looking KPIs μη βασιζόμενα μόνο σε χρηματοοικονομικούς δείκτες. Στόχος του είναι το remodeling των ποιοτικών δεικτών σε ποσοτικοποιημένες μετρήσεις, η δημιουργία αλγορίθμων αξιολόγησης για καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια που φέρουν ικανές πιθανότητες επιτυχίας και επεκτασιμότητας, η δημιουργία μιας forward looking σκοροκάρτας άμεσα συνδεδεμένη και με τους αλγορίθμους υπολογισμού αποστροφής κινδύνου που χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Την εκδήλωση συντόνισε η Μάγδα Πετροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Διαβάστε επίσης