Εγκύκλιος από τον Μητροπολίτη Πατρών για τους εορτασμούς της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου

Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου

Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα εορτάσει στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου την Επέτειο της Επανακομιδής της Τιμίας και Χαριτοβρύτου Κάρας του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου στην Πάτρα, από την Ρώμη, όπου ευρίσκετο για πάνω από πεντακόσια χρόνια.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Μητροπολίτη Πατρών  κ. Χρυσόστομο, “το κέντρο της ζωής των Πατρών είναι το ιερόν Αποστολείο του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, όπου ευρίσκεται ο Τάφος του και είναι θησαυρισμένη η Αγία Κάρα του, ως και ο Σταυρός του Μαρτυρίου του. Να σημειώσωμεν, αδελφοί μου, ότι η πόλις μας είναι η μόνη στον Ελλαδικό χώρο που κατέχει τάφον Αποστολικόν.

​Χρεώστες και οφειλέτες, λοιπόν, όλοι μας έναντι του Πρωτοκλήτου Μαθητού του Σωτήρος, για τις πολλές προς Κύριον πρεσβείες του, ας προσέλθωμε και πάλι για να τον εορτάσωμε, να προσκυνήσωμε την Τιμία Κάρα του, να λειτουργηθούμε στον Ναό του, να τον λιτανεύσωμε στην πόλη μας και να τον παρακαλέσωμε να μας ενισχύη στον πνευματικό μας αγώνα, να μας ευλογή, να μας διατηρή σε υγιεία ψυχοσωματική και να πρεσβεύη προς Κύριον για τον αγιασμό και την σωτηρία μας”.

​Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2023, Σάββατο και Κυριακή, στον περικαλλή και περίλαμπρο Ναό του στην πόλη. ​Την παραμονή, και ώρα 7μ.μ. θα τελεσθή μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Την άλλην ημέρα, Κυριακή 24.9.2023, θα τελεσθή Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα της ιδίας ημέρας και από ώρας 5:45μ.μ. και μετά, θα ακολουθήσουν οι τελετές στην Ιχθυόσκαλα, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων και θα καταλήξωμε λιτανευτικά, διά της οδού Αγίου Ανδρέου, στον Ιερό Ναό του Πολιούχου μας.

Η εγκύκλιος:

Ἐν Πάτραις τῇ 16ῃ Σεπτεμβρίου 2023

Ἀριθμ. Πρωτ.: 268

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 443Η

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρός

τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εὐλογημένα,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ θά ἑορτάσωμε καί ἐφέτος τήν ἱερά Ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας καί Χαριτοβρύτου Κάρας τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου στήν Πάτρα, ἀπό τήν Ρώμη, ὃπου εὑρίσκετο γιά πάνω ἀπό πεντακόσια χρόνια.

​Ἒχουν περάσει ἀπό τήν μεγάλη, τήν φωτοφόρο καί περικλεῆ ἐκείνη ἡμέρα τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου, 59 ὁλόκληρα χρόνια (ἦταν τότε 26η Σεπτεμβρίου 1964).

​Ἃπας, τότε, ὁ εὐσεβής καί φιλόθεος Πατραϊκός Λαός μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀοίδιμο Προκάτοχό μας Μητροπολίτην Πατρῶν κυρόν Κωνσταντῖνον, τόν ἱερό Κλῆρο καί τούς ἐντιμοτάτους Ἂρχοντας τῆς Ἑλλάδος καί τούς τοπικούς, ὑπεδέχετο τόν χαριτόβρυτο, τόν μυρίπνοο καί ἀγγέλοις αἰδέσιμον θησαυρό.

​Ὁ τοπικός τύπος τῆς ἐποχῆς, ἀλλά καί τά μέσα ἐνημερώσεως πανελλαδικά, μέ συγκινητικό τρόπο περιγράφουν τά γεγονότα καί μᾶς μεταφέρουν στίς μοναδικές καί συγκινητικές ἐκεῖνες σκηνές, οἱ ὁποῖες ἒλαβαν χώρα στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων κατά τήν ὑποδοχή, ἀλλά καί κατά τήν λιτανεία, ὡς καί τίς ἂλλες λατρευτικές Ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν στόν παλαιό, τότε, Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ἂς εἶναι εὐλογημένον καί δεδοξασμένον τό Ὂνομα τοῦ Κυρίου μαςγιά τήν μεγάλη δωρεά Του, ὣστε νά κατέχωμε καί πάλι τήν ἱερά Κεφαλή τοῦ ἱερωτάτου Ἀποστόλου, τοῦ μεγάλου διδασκάλου καί πνευματικοῦ μας Πατρός, τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί Ἐφόρου τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς Πατρῶν.

​Ἀδελφοί μου, ὃ,τι εἶναι ἡ Πάτρα, ὃ,τι ἒχει, ὃποια πρόοδο καί ἂν ἐσημείωσε μέσα στόν χρόνο καί στήν ἱστορία, ὃποια δόξα καί κλέος καί ἂν ἐπέτυχε καί ἀπήλαυσε, τά χρωστάει στόν Ἃγιο ἒνδοξον Ἀπόστολον Ἀνδρέα, τόν Πρωτόκλητο.

​Ἡ Πάτρα ἒχει ταυτιστεῖ μέ τόν Πρωταπόστολο τοῦ Θεοῦ. Τό ὂνομα τοῦ Πρωτοκλήτου τῆς προσέδωσε τόν μοναδικό, ξεχωριστό, ἱερώτατο καί τιμητικότατο τίτλο «Ἀποστολική»,μέ τόν ὁποῖον εἶναι γνωστή πλέον σέ ὃλο τόν κόσμο. Αὐτή εἶναι ἡ ταυτότητά μας, αὐτό εἶναι τό καύχημά μας, τό σέμνωμα καί ἡ ἐν Κυρίῳ δόξα μας.

​Τό κέντρο τῆς ζωῆς τῶν Πατρῶν εἶναι τό ἱερόν Ἀποστολεῖο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου εὑρίσκεται ὁ Τάφος του καί εἶναι θησαυρισμένη ἡ Ἁγία Κάρα του, ὡς καί ὁ Σταυρός τοῦ Μαρτυρίου του. Νά σημειώσωμεν, ἀδελφοί μου, ὃτι ἡ πόλις μας εἶναι ἡ μόνη στόν Ἑλλαδικό χῶρο πού κατέχει τάφον Ἀποστολικόν.

​Χρεῶστες καί ὀφειλέτες, λοιπόν, ὃλοι μας ἒναντι τοῦ Πρωτοκλήτου Μαθητοῦ τοῦ Σωτῆρος, γιά τίς πολλές πρός Κύριον πρεσβεῖες του, ἂς προσέλθωμε καί πάλι γιά νά τόν ἑορτάσωμε, νά προσκυνήσωμε τήν Τιμία Κάρα του, νά λειτουργηθοῦμε στόν Ναό του, νά τόν λιτανεύσωμε στήν πόλη μας καί νά τόν παρακαλέσωμε νά μᾶς ἐνισχύῃ στόν πνευματικό μας ἀγῶνα, νά μᾶς εὐλογῇ, νά μᾶς διατηρῇ σέ ὑγιεία ψυχοσωματική καί νά πρεσβεύῃ πρός Κύριον γιά τόν ἁγιασμό καί τήν σωτηρία μας.

​Οἱ ἐφετινές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα, θά πραγματοποιηθοῦν στίς 23 καί 24 Σεπτεμβρίου 2023, Σάββατο καί Κυριακή, στόν περικαλλῆ καί περίλαμπρο Ναό του στήν πόλη μας.

​Τήν παραμονή, καί ὣρα 7μ.μ. θά τελεσθῇ μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός. Τήν ἂλλην ἡμέρα, Κυριακή 24.9.2023, θά τελεσθῇ Π ολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία καί τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας καί ἀπό ὣρας 5:45μ.μ. καί μετά, θά ἀκολουθήσουν οἱ τελετές στήν Ἰχθυόσκαλα, στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων καί θά καταλήξωμε λιτανευτικά, διά τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου μας.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα, ἐλᾶτε νά τιμήσωμε τόν Ἃγιο μας. Ἐλᾶτε νά τόν προσκυνήσωμε καί νά τόν παρακαλέσωμε. Ἐλᾶτε νά τόν λιτανεύσωμε καί νά τόν ἀσπασθοῦμε.

​Οὐδείς πρέπει νά ἀπουσιάσῃ ἀπό τήν λαμπρά αὐτή πανήγυρη. Ὃλοι οἱ Πατρινοί πρέπει νά εἲμαστε κοντά στόν Ἃγιο μας. Στόν Ναό του, στό πανηγύρι του, στήν γιορτή του. Γιορτάζει ὁ πατέρας μας, ὁ φωτιστής μας, ὁ διδάσκαλός μας, ὁ δικός μας Ἀπόστολος.

​Σᾶς περιμένομε ὃλους, Κληρικούς καί Λαϊκούς, μικρούς καί μεγάλους.

​Καλήν ἀντάμωση στόν Ναό τοῦ Ἁγίου μας στίς 23 καί 24 Σεπτεμβρίου.

​Μέ τό καλό νά ἑορτάσωμε τή γιορτή τοῦ Πολιούχου μας.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ