Περιφερειακή διοίκηση στην πράξη!

Του Ανδρέα Τζουραμάνη, υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου Αχαΐας με τον συνδυασμό του Κ. Καρπέτα «Μαζί Αλλάζουμε»


 
Το 2010 εφαρμόστηκε στη χώρα μας η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης»,
με την οποία συγκροτήθηκαν οι 13 αιρετές Περιφέρειες της Ελλάδος.

Από τότε έχουν
περάσει δεκατρία χρόνια κι ενώ όλοι περίμεναν πως η περιφερειακή διοίκηση θα
εξελισσόταν και θα αποκτούσε αυτονομία στη διαχείριση πόρων αλλά και στην
ανάληψη αρμοδιοτήτων, δυστυχώς παραμένουμε ακόμη… χαμένοι στη
«μετάφραση». Οι Περιφέρειες, ως οι πλέον εγγύτεροι διοικητικοί μηχανισμοί στον
πολίτη έπρεπε να διασφαλίζουν ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, παρ’ όλα αυτά 
σήμερα δεν είναι τίποτε περισσότερο από απλοί διαχειριστές που ασκούν πολιτική
καθ’ υπαγόρευση της εκάστοτε κυβέρνησης.
Θέλουμε να συνεχίσουμε να κολυμπάμε αντίθετα στο ρεύμα; Η απάντηση είναι
προφανής, όπως προφανείς είναι και οι λόγοι που πρέπει να διεκδικήσουμε μια
αποτελεσματική περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με διακριτό ρόλο και «ταυτότητα»,
ώστε να είναι έτοιμη στη «γραμμή εκκίνησης» να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της
«νέας εποχής» προς όφελος των πολιτών.
Η παράταξή μας, «Μαζί Αλλάζουμε- Δυτική Ελλάδα» στις προγραμματικές της θέσεις
έχει σε προτεραιότητα την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, προτείνοντας μεταξύ άλλων,
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας προοδευτικής και ποιοτικής μεταρρύθμιση
προκειμένου η Περιφέρεια να είναι σε θέση να εκπληρώνει αποτελεσματικά την
αποστολή της, μετουσιώνοντας τις προσδοκίες φορέων και πολιτών σε πράξη.
Προτείνουμε δομές αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Χρηματοδοτικών
Εργαλείων και Προγραμμάτων, Στατιστική υπηρεσία καταγραφής και επεξεργασίας
πρωτογενών αναπτυξιακών δεδομένων καθώς και Περιφερειακά παρατηρητήρια για
την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Επιπλέον δημιουργούμε δίκτυα γραφείων ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου
για τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και δομές για την
ενέργεια, τον τουρισμό και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.
Τέλος, η εμβάθυνση της δημοκρατικής λειτουργίας της Περιφέρειας, η απόλυτη
διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και η καλλιέργεια ενιαίας
περιφερειακής συνείδησης ανισοτήτων, αποτελούν το θεμέλιο της παράταξης μας και
εγγύηση για κάθε πολίτη της Περιφέρεια μας, που θέλει να δει τον τόπο του να
προοδεύει, αίροντας τις υφιστάμενες ενδοπεριφερειακές ανισότητες που δημιούργησε
η θητεία της απερχόμενης περιφερειακής αρχής.
Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε! Μαζί μπορούμε να πετύχουμε, κάνοντας ένα άλμα
μπροστά, κατακτώντας την πρόοδο και το μέλλον που μας αξίζουν!

Διαβάστε επίσης