Γέφυρα: Ποιες κατηγορίες οχημάτων θα διέρχονται ελεύθερα μέχρι τη Δευτέρα

 

Παράταση της μη είσπραξης διοδίων τελών για τα οχήματα κατηγορίας 3 έως 9 στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης»
Κατόπιν νεότερης οδηγίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε ότι αφορά την διέλευση των οχημάτων από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου από την 6η πρωινή του Σαββάτου 16 Σεπτεμβρίου ισχύουν τα εξής:
 Κατηγορίες Οχημάτων 1 & 2: Θα καταβάλλονται κανονικά τα τέλη διοδίων
 Κατηγορίες οχημάτων 3 έως 9: Συνεχίζεται η αναστολή είσπραξης τελών διοδίων μέχρι την
6η πρωινή της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.
Σε ότι αφορά την διέλευση από τον σταθμό διοδίων, υπενθυμίζουμε τα εξής:
• Ηδιέλευσηαπότιςλωρίδεςμεεισπράκτοραγίνεταιωςσυνήθως,καθώςοιμπάρεςσταδιόδιαείναι σε λειτουργία.
• Οι κάτοχοι πομποδεκτών μπορούν να διέρχονται κανονικά από τις ηλεκτρονικές λωρίδες.

Διαβάστε επίσης