Πανελλήνιες εξετάσεις 2023: Σχολιασμός των θεμάτων από την ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΝΩΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ από τα φροντιστήρια ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΝΩΣΗΣ: 

Θέμα Α:

Αναμενόμενες ερωτήσεις. Υπήρχαν μία άσκηση σωστού-λάθους, ερωτήσεις θεωρίας και όπως πέρυσι μία άσκηση με δένδρα. Ακόμα και ένας λιγότερο καλά διαβασμένος μαθητής μπορούσε να ανταπεξέλθει.

Θέμα Β:

Στο ίδιο επίπεδο κινήθηκε και το θέμα Β. Λίγο παραπάνω προσοχή και σκέψη ήθελε το Β4(συμπλήρωση κενών).

Γενικά, στα Θέματα  Α και Β τέθηκαν ερωτήσεις που έχουμε συνηθίσει να συναντούμε  τα τελευταία χρόνια, αλλά και θέματα από την πιο πρόσφατη ύλη για τα οποία όμως οι μαθητές ήταν προετοιμασμένοι  και επιπρόσθετα δεν είχαν μεγάλο επίπεδο δυσκολίας.

Θέμα Γ και Δ:

Στο συνηθισμένο επίπεδο των πανελληνίων. Κάλυψαν όπως πάντα μεγάλο μέρος της ύλης Για παράδειγμα για μια ακόμα φορά είδαμε υποπρόγραμμα και ταξινόμηση. Ίσως λίγο παραπάνω προσοχή απαιτούνταν στο Δ4!

Όσον αφορά στο κομμάτι της κατανομής της βαθμολογίας,  δεν αυξήθηκαν αριθμητικά τα ερωτήματα στο Θέμα Γ και Θέμα Δ,  αλλά αυξήθηκαν οι  μονάδες στο κάθε ερώτημα.

Σε γενικές γραμμές τα θέματα ήταν  αναμενόμενα και βατά, ιδιαίτερα για τους μαθητές που ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι.

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μιχάλη Ζωή

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ από τα φροντιστήρια ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΝΩΣΗΣ

Τα θέματα σήμερα στα Λατινικά χαρακτηρίζονται βατά, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ζητήθηκε μετάφραση αποσπασμάτων από δύο κείμενα (23 και 28), τα οποία δεν παρουσίαζαν δυσκολίες. Οι υπόλοιπες ασκήσεις, λεξιλογικές, εισαγωγής και γραμματικής είναι σαφείς. Τέλος, οι συντακτικές ασκήσεις όπως πάντα θέλουν προσοχή, αλλά είναι αντιμετωπίσιμες από έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή.

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρίζα Πουλοπούλου-Κούγια

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ από τα φροντιστήρια ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΝΩΣΗΣ

Τα θέματα Α και Β δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη δυσκολία. Χρειαζόταν μόνο προσοχή στο Β3.

Το θέμα Γ είχε υποερωτήματα από αρκετά κεφάλαια της ύλης που όμως ήταν σαφή και καλά διατυπωμένα.

Στο θέμα Δ χρειαζόταν μεγάλη προσοχή στην εκφώνηση ώστε ο μαθητής να κατανοήσει επαρκώς τα δεδομένα και να μπορέσει να απαντήσει σωστά.

Επίσης τα θέματα Γ και Δ απαιτούσαν αρκετές πράξεις με τις οποίες ο μαθητής θα έπρεπε να ήταν εξοικειωμένος κατά την διάρκεια της προετοιμασίας του προκειμένου να μην χάσει μόρια από αριθμητικά λάθη.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρίνου Φωτεινή