Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών στη Χερσαία Ζώνη του Νότιου Λιμένα Πατρών

Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο λαμβάνοντας αριθμό ΑΔΑ: 64ΖΨ4653ΠΩ-8Ξ0 η αριθ. πρωτ.: 2132.15/2517/2023/01-06-2023 Απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας με την οποία εγκρίνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 26 Ιουνίου 2023 για την εκτέλεση εργασιών επί τμήματος οδού εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στο Νότιο Λιμένα Πατρών, στο πλαίσιο του συμβασιοποιημένου έργου: «Συντήρηση – ανακατασκευή οδοστρώματος στον προέλεγχο του Νοτίου Λιμένα Πατρών».

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας στο τηλ. 2613-615400 ή να αποστέλλουν σχετικό mail στο [email protected].

Διαβάστε επίσης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ