Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη

Στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεδριάζει, δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, την 31η  Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Συζήτηση επί του απολογισμού αναθέσεων δίχως διαγωνισμό εκτέλεσης έργων και προμηθειών του Δήμου Πατρέων και των Οργανισμών του, κατά τη διάρκεια της τριετίας 2020-2022 (σχετικό το αριθ. 45968/11-5-2023 αίτημα 17 δημοτικών συμβούλων της Αντιπολίτευσης) (Εισηγητής: ένας εκ των υπογραφόντων την αίτηση, δημοτικός σύμβουλος). 

 2. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας της κ. Κυριακής Γαλαντία, βάσει της υπ’ αριθ. 6/2006 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού στην περιοχή «Εγλυκάδα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 46/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμος έμπροσθεν του Ο.Τ. 2429), ιδιοκτησίας του κ. Χρήστου Ζωγράφου, βάσει της υπ’ αριθ. 2/90 πράξης εφαρμογής των περιοχών «Κ. Συχαινά - Ανθούπολη» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 51/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

 4. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (τμήμα του Κ.Χ Γ1405α και δρόμου), ιδιοκτησίας των κ.κ. Νικόλαου και Αθανάσιου Μαρτσούκα, βάσει της υπ’ αριθ. 2/90 πράξης εφαρμογής των περιοχών «Κ. Συχαινά - Ανθούπολη» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 52/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (εγκεκριμένος πεζόδρομος εντός του Ο.Τ. 2301), ιδιοκτησίας των κ.κ. Αγγελικής και Διονυσίας Ζερβέα, βάσει της υπ’ αριθ. 69/2003Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 3/92 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Ψάχου– Μέμου – Κρύα Ιτεών - Ζαρουχλέϊκα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 53/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

 6. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος και επικείμενωντης ιδιοκτησίας της κας Βας. Θεοδωροπούλου, που βρίσκεται επί της οδού Κρέοντος στο Ο.Τ. 1173δ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στα Ζαρουχλέϊκα (σχετική η αριθ. 54/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας των α) κ. Χρυσούλας Ταγκαλάκη και β) κ. Παναγιώτη Ταγκαλάκη που βρίσκεται επί της οδού Μαρασλή στο Ο.Τ. 1901 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Κουκούλι (σχετική η αριθ. 55/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αιγείρας, στην ιδιοκτησία της κας Νεκταρίας Παναγιωτοπούλου εντός του Ο.Τ. 1346 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Ζαβλάνι (σχετική η αριθ. 50/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

 9. Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Γρεβενών αρ. 8 (σχετική η αριθ. 56/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

 10. Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Ανδρούτσου, μεταξύ των οδών Αράτου και Ζαϊμη (σχετική η αριθ. 57/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής α/α)

 11. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ.) πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1445Δ στην περιοχή «1η Αρκτική Φάση Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Πατρών», λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου – γεωτεμαχίου ιδιοκτησίας κ.κ. Αθανασίου Γιοχαλή & Ιωάννη Γιοχαλή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020), άρθρα 88 & 90 (σχετική η αριθ. 37/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Διευθυντής α/α)

 12. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο (Κ.Φ.) Σχολείου στο Ο.Τ./Κ.Φ. 1866Α και σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους οδών (Εγγονόπουλου, Καβάφη, Ανωνύμου) πέριξ αυτού, στην περιοχή «2Η Ανατολικομεσημβρινή Φάση Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Πατρών», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου–γεωτεμαχίου ιδιοκτησίας κ.κ. Μαρίας Σαρπάκη, Σωτηρίου Νακόπουλου, Αναστασίας-Αναϊας Σαρπάκη, Ευτύχιου-Άδωνη Κοτσιφάκη & Παρασκευής – Μάγιας-Φαίδρας Κοτσιφάκη, σε συμμόρφωση με την αριθ. 127/11-1-1999 απόφαση του Σ.τ.Ε. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) (σχετική η αριθ. 49/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

 13. Σύμφωνη γνώμη για παράταση της προθεσμίας του άρθρου 11 της από 23-05-2019 σύμβασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το ακίνητο της πρώην Χαρτοβιομηχανίας Λαδόπουλου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 

 14. Έγκριση της αριθ. 54/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, με την  οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της έτους 2023 (εισηγήτρια: Ήρα- Ειρήνη Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.)

 15. Έγκριση της αριθ. 55/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της χρηματοδότησή της από το Δήμο Πατρέων, για την κάλυψη διαφοράς εσόδων- εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 (εισηγήτρια: Ήρα- Ειρήνη Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.)

 16. Έγκριση της αριθ. 56/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, με την οποία εγκρίνεται η έκτακτης χρηματοδότησή της από το Δήμο Πατρέων (εισηγήτρια: Ήρα- Ειρήνη Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.)

 17. Έγκριση της αριθ. 55/2023 απόφασης του Κοινωνικού Οργανισμού, με την οποία εγκρίνεται η 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2023 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.). 

 18. Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου (πενταμελούς επιτροπής), για την έγκριση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης, για την εκπόνηση της μελέτης για την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α).

 19. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδών και Μικρά Τεχνικά έργα στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας, Σελλών, Αργυρών, Α. Καστριτσίου και άλλων δικαιούχων (Ν3468/2006) του Δήμου Πατρέων (2012) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 20. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 21. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών (Β΄ ΦΑΣΗ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α).

 23. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στοών και τμήματος οδών Κανακάρη» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α).

 24. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης/2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας 1ης Σ.Σ. του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και συντηρήσεις αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α).

 25. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 26. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδας Παραλίας Βραχνεϊκων (2019) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου, Κανακάρη- Ναυαρίνου, εγκατάσταση και λειτουργία» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α).

 28. Απάντηση επί της ένστασης στην επιστροφή των αναλυτικών επιμετρήσεων που συνοδεύουν το 8ο Π.Π.Α.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρων Παλαιών Σφαγείων, σε χώρους δημιουργικής Βιομηχανίας με ειδίκευση στο Πατρινό Καρναβάλι» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α).

 29. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και καθορισμού αποζημίωσης, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α).

 30. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και 37ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α).

 31. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής  παραλαβής του έργου: « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2017) » του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 32. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων, λόγω φυσικών καταστροφών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 33. Αίτημα μετάθεσης χρόνου συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Φάσης 4 έργου «Αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων», της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με MIS 5035545 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

 34. Έγκριση: α) της από 2-5-2023 Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, β) της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ. πρωτ. 113898/13-12-2022 σύμβασης για το τμήμα Β3- Προμήθεια υδροφόρας- καταβρεχτήρα της αριθ. 10/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων», με συνολικό ποσό ανάθεσης 185.380,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), κατά 180 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι την 6-12-2023 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

 35. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια)

 36. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 - Μοναδικό θέμα: Εκλογική αποζημίωση για τις βουλευτικές εκλογές στις 21-5-2023 (σχετική η αριθ. 170/2023 απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

 37. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2023, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς  και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 (σχετική η αριθ. 177/2023 απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

 38. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δέκα πέντε (15) ατόμων ήτοι: Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Οδηγών, ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργου, δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγών-Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων, έξι (6) άτομα ΔΕ Κηπουρών & δύο (2) άτομα ΔΕ Υδραυλικών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο & Πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

 39. Καντίνα σε αιγιαλό, στην περιοχή Δάφνες, για τα έτη 2023, 2024, 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).

 40. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2023, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενότητας Αχαΐας  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής). 

 41. Συγκρότηση επιτροπών α) Συντήρησης και επισκευής οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων, β) παρακολούθησης- παραλαβής των ανταλλακτικών και γ) παραλαβής υπηρεσιών της συντήρησης και επισκευής οχημάτων- μηχανημάτων, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

 42. Συγκρότηση επιτροπών: 1) Παρακολούθησης – Παραλαβής Προμηθειών, 2) Παραλαβής Υπηρεσιών και 3) Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

 43. Αντικατάσταση μέλους στις Επιτροπές Παρακολούθησης- Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

 44. Διαγραφή οφειλής (Β. ΑΪΒΑΛΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 45. Διαγραφή οφειλής (Α. ΑΝΝΑΝΙΑΔΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 46. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΒΑΛΤΖΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 47. Διαγραφή ποσού τέλους και ποσού προστίμου  (Α. ΓΚΑΒΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 48. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 49. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΘΩΜΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 50. Διαγραφή οφειλής (Α. ΜΑΓΚΑΦΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 51. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 52. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 53. Διαγραφή οφειλής (Α. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ- Ζ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 54. Διαγραφή οφειλής (Β. ΠΙΛΑΛΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 55. Διαγραφή οφειλής (Β. ΤΣΑΚΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 56. Διαγραφή οφειλής (Γ. & Δ. ΣΩΡΡΑΣ Ο.Ε.) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

Διαβάστε επίσης