Έτσι θα ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα

Του Θεμιστοκλή-Ανδρέα Μπάκα*


Η ανάπτυξη της υπαίθρου, με την παράλληλη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρωταρχικοί στόχοι. 

Σημειώνεται ότι ο πρωτογενής τομέας απασχολεί το 12% του ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας, ενώ η ηλικιακή ανασύνθεση των εργαζομένων σε αυτόν συνιστά, επίσης, αδήριτη αναγκαιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε για: 

*Μη καταβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση σε όλους τους παραγωγούς. 

*Επιδότηση στην αγορά ζωοτροφών για όλους τους κτηνοτρόφους.

*Επιδότηση στην αγορά λιπασμάτων για τους αγρότες.

Χορήγηση μικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ, με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

*Νέα ΚΑΠ: Ανασχεδιασμός και ανακατεύθυνση των πόρων για τη στήριξη των ασθενέστερων και πιο ευάλωτων αγροτών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής γεωργίας απέναντι σε κρίσεις, όπως η κλιματική, η υγειονομική και η ενεργειακή.

*Γενναίο Πρόγραμμα για την ηλικιακή ανασύνθεση του αγροτικού πληθυσμού και ενίσχυση των προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτών, με αξιοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

*Στήριξη και ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

*Αγροτικά χρέη: Ρύθμιση οφειλών ΤΧΣ. Άμεση άρση κατασχέσεων, διαγραφή τόκων και μακροχρόνια ρύθμιση αποπληρωμών των δανείων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας. 

*Αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να διατηρηθεί ο δημόσιος και αλληλέγγυος χαρακτήρας του, αλλά ταυτόχρονα να καταστεί κοινωνικά δίκαιος και πραγματικά αρωγός στο εισόδημα του παραγωγού, με θεσμοθέτηση της προκαταβολής αποζημιώσεων. 

*Θεσμοθέτηση της διμερούς ισόποσης χρηματοδότησης του ΕΛΓΑ από τους παραγωγούς και το ελληνικό Δημόσιο. 

*Νομοθετική παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος της εξεύρεσης εργατών γης, με ενίσχυση των υπηρεσιών σε προσωπικό, αναβάθμιση της ενημέρωσης των αγροτών και παροχή κινήτρων ενσωμάτωσης στις τοπικές κοινότητες υποδοχής.

*Κατάργηση του «νόμου Βορίδη» και δημιουργία δημοκρατικού, ασφαλούς και διάφανου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των συλλογικών σχημάτων, συμβατό με τις επτά Συνεταιριστικές Αρχές. 

*Επίτευξη Εθνικών Κλαδικών Στρατηγικών σε αλιεία, κτηνοτροφία και γεωργία. Το 2019 ολοκληρώθηκαν σε οίνο και βαμβάκι, αλλά έκτοτε οι εθνικές κλαδικές στρατηγικές έχουν παγώσει.

*Προστασία των παραγωγών, καταναλωτών και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και της κλωστοϋφαντουργίας, έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού (εγχώριου και ξένου) με έλεγχο των ελληνοποιήσεων και την καθολική θεσμοθέτηση και ισχυροποίηση συστημάτων ιχνηλασιμότητας και ανάπτυξη της εξωστρέφειας, με συντονισμένο και επαγγελματικό εξαγωγικό μάρκετινγκ. 

*Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της αγροτικής παραγωγής, καθώς και όλων των επιχειρήσεων που ανήκουν στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, με επιδότηση αγοράς του σχετικού εξοπλισμού και ενίσχυση του θεσμού των γεωπόνων – συμβούλων.

*Ανάπτυξη νομικού πλαισίου για συνέργειες παραγωγών με Δήμους/Περιφέρειες, για την προώθηση αγροτικών προϊόντων. 

*Καθολική διεύρυνση της έκδοσης ισχυρισμών υγείας για τα τοπικά προϊόντα. 

Για μια αναγεννημένη αγροτιά, που μπορεί, αξίζει και πρέπει να σηκώσει ξανά το βλέμμα ψηλά. Όχι από απόγνωση, όπως σήμερα, αλλά με περηφάνια. 

 

ΣΣ: Ο Θεμιστοκλής-Ανδρέας Μπάκας είναι υποψήφιος βουλευτής Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.  

 

Διαβάστε επίσης