Συνέδριο στην Πάτρα: «Στεγαστικό Ζήτημα: νέες κατευθύνσεις για τη Στεγαστική Πολιτική»

Την Τετάρτη 24 Μαΐου

 

Το 10ο Περιφερειακό Τμήμα Β.Δ. Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου με την υποστήριξη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει το θεματικό Συνέδριο με τίτλο «Στεγαστικό Ζήτημα: νέες κατευθύνσεις για τη Στεγαστική Πολιτική». 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μάϊου 2023 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών,  σε συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας. 

Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη των σύγχρονων προβλημάτων στην στεγαστική αγορά, στην διατύπωση των επιπτώσεων της απουσίας στεγαστικών  πολιτικών  σε Ελλάδα και Ευρώπη, στην  εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διαμόρφωση προτάσεων. 

Στις εργασίες του συνεδρίου θα αναπτυχθούν οι πολύπλευρες διαστάσεις του ζητήματος της στέγασης και οι αστικές προκλήσεις με τις οποίες συνδέεται, η ανάγκη υλοποίησης αποτελεσματικών πολιτικών στέγασης που μπορούν να απαντήσουν στον στεγαστικό αποκλεισμό, όπως και η αυξανόμενη ενεργειακή φτώχεια, καθώς και προτάσεις διαμόρφωσης αποτελεσματικών παρεμβάσεων και πολιτικών που επηρεάζουν όλο και πιο διευρυμένα στρώματα της κοινωνίας μας, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης αναδεικνύεται καίριας σημασίας στη χάραξη στεγαστικής πολιτικής και στην υλοποίηση συναφών δράσεων και παρεμβάσεων.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν πολιτικοί εκπρόσωποι, υπηρεσιακά στελέχη, εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των θεσμικών φορέων, που θα ανταλλάξουν απόψεις και θα τοποθετηθούν σε μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων για την αναγκαιότητα της στεγαστικής πολιτικής.  

Οι βασικοί άξονες με τους οποίους θα ασχοληθεί το Συνέδριο:

Στεγαστικό Ζήτημα: 

 • Αγορά κατοικίας: τάσεις και προοπτικές που διαμορφώνονται στην Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα 

 • Ο ρόλος του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην χάραξη στεγαστικής πολιτικής

 • Τιμές – Προσφορά – Ζήτηση: οι επιπτώσεις των μεταβολών στην καθημερινότητα 

 • Η στέγαση των νέων και των φοιτητών / Η στέγαση ως κοινωνικό αγαθό

 • Πως αντιμετωπίζουν τη νέα κρίση οι χώρες της Ε.Ε. και τα μέτρα που μπορούν να υιοθετηθούν από την Ελλάδα. 

Βραχυχρόνια μίσθωση:

 • Ο ρόλος της ως μέσο κάλυψης τουριστικών και επαγγελματικών αναγκών 

 • Νέα μορφή αναζήτησης καταλύματος

 • Τουρισμός : Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες στη Δυτική Ελλάδα. 

Η αγορά ακινήτων (real estate): 

 • Ο ρόλος του real estate στην οικονομική μεγέθυνση του περιφερειακού ΑΕΠ 

 • Μοχλός ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας 

 • Η συμβολή της εκκλησιαστικής περιουσίας 

Διαβάστε επίσης