Τεχνική εταρεία ζητά τεχνίτες

 

Τεχνική εταιρεία ζητά να προσλάβει ηλεκτρολόγους τεχνίτες και βοηθούς για εργασία σε
έργα σε όλη την Ελλάδα.

Επιθυμητή η κατοχή τίτλου σπουδών και αδειών ασκήσεως
επαγγέλματος. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο email : [email protected],
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109813813.

Διαβάστε επίσης