Σεμινάριο για την πολιτιστική κληρονομιά στον δημιουργικό και πολιτιστικό κλάδο από το Creative Hub Πάτρας


Το 19 ο Σεμινάριο από το Creative Hub Πάτρας μέσω του Επιμελητηρίου Αχαΐας της
σειράς των 24 σεμιναρίων και εργαστηρίων που απευθύνονται σε δημιουργούς,
καλλιτέχνες, οργανισμούς και εταιρείες του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου
θα είναι αφιερωμένο στην Πολιτιστική κληρονομιά.
Το 19 ο σεμινάριο με τίτλο «Οι νέες τεχνολογίες και ο ρόλος τους στη διάσωση,
διαχείριση, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Mαρτίου 2023 και ώρα 18:00-20:00 στο Mosaic
Hub (Ερμού 112,Μαρκάτο,Πάτρα) με κεντρικό εισηγητή τον κ. Δημήτρη Τσώλη,
Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών,
Διαχειριστή Έργων Πληροφορικής Τμήματος Ευρωπαϊκής Έρευνας και Ανάπτυξης
Rezos Brands Α.Ε.
Η τεχνολογία έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο διάσωσης, διαχείρισης,
προβολής και αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αποτελούν έναν
ιδιαίτερο επιστημονικό τομέα, τον τομέα της πολιτισμικής πληροφορικής. Οι
τεχνολογίες που θα μελετηθούν περιλαμβάνουν μεθόδους και τεχνικές
ψηφιοποίησης, στρατηγικές μακροπρόθεσμης διατήρησης, πρότυπα
μεταδεδομένων διαχείρισης και τεκμηρίωσης ψηφιακού περιεχομένου και
τεχνολογίες διαδικτύου, κινητών συσκευών, εικονικής και επαυξημένης
πραγματικότητας για την προβολή και την αξιοποίηση της πολιτισμικής μας
κληρονομιάς.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν και στους συμμετέχοντες θα
δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Η λειτουργία του Creative Hub Πάτρας εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου Interreg
[email protected] που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020 και υλοποιείται από το Επιμελητήριο
Αχαΐας μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στην
σύμπραξη συμμετέχουν τέσσερις εταίροι: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας –
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (επικεφαλής), Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Απουλίας.
Περισσότερες πληροφορίες:

email: [email protected] 
τηλ: 2610241244, 2611104397
Επίσημη ιστοσελίδα έργου: https://greece-italy.eu/rlb-funded-
projects/creativehubs/
Facebook page: Interreg CreativeHubs
Instagram: interreg_creativehubs
LinkedIn: Interreg [email protected]
You tube: Interreg Creative Hubs
#Interreg_V_A_Greece_Italy #Interregreeceitaly #GreeceItaly #Interregproject
#EUprojects #Interreg_CreativeHubs