«Πάτρα Ενωμένη», επιλογή του 2023 με όραμα την Πάτρα του 2030

του Κωνσταντίνου Σβόλη, επικεφαλής της παράταξης "Πάτρα Ενωμένη"


 

Η αναπτυξιακή προοπτική της Πάτρας σχετίζεται στενά με τις επιλογές τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και της δημοτικής αρχής που αναλαμβάνει τον ρόλο διασύνδεσης κράτους και πολιτών.

Η βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζεται αφενός στο κοινωνικό κράτος που στοχεύει στην κοινωνική συνοχή και αφετέρου στην οικονομική ανάκαμψη μέσω της πράσινης μετάβασης, των μεγάλων έργων, της ψηφιακής μεταρρύθμισης και της μείωσης της γραφειοκρατίας, της βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας, της διασύνδεσης με το Πανεπιστήμιο, του τουρισμού και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της θρησκευτικής παράδοσης.
Προς επίτευξη, όλων αυτών, απαιτούνται ευρωπαϊκά και κρατικά χρηματοδοτικά εργαλεία και προσέλκυση επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα. Ας αναλογιστούμε, επίσης, ότι η σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί λύση που έχουν ενστερνιστεί και τα τρία μεγάλα κόμματα εξουσίας κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς, όσοι ομιλούμε προς τους πολίτες. Οι Πατρινοί διαθέτουν το ένστικτο και αντιλαμβάνονται ποιός υιοθετεί και ποιος πιστεύει πραγματικά σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Σε καμία περίπτωση, στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, δεν βοηθά και δεν είναι αναγκαία η κομματική ταυτότητα, αλλά η ιδεολογία έχει θέση ως προς τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβάνεται κανείς το μονοπάτι της οικονομικής άνθησης και της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Ο Πατραϊκός λαός θα πρέπει να αποφασίσει αν θα παραμείνει όμηρος της μαρξιστικής ιδεολογίας του 6% (σεβαστή αλλά όχι αποδεκτή) ή αν θα δώσει την εντολή να ασκήσει διοίκηση η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» που υποστηρίζει όλα τα ανωτέρω.

Εμείς θα προτάξουμε την εντιμότητα, τη διάθεση προσφοράς, την εξωστρέφεια, τη συνεργασία με κάθε υγιή πρωτοβουλία, τη συναίνεση και θα αποδείξουμε, με σεμνότητα και ειλικρινή διάλογο, ότι θα έχουμε την αποδοχή και τη στήριξη της ίδιας της κοινωνίας για την Πάτρα του 2030.
 

Διαβάστε επίσης